• Tre skydd i ett gäller för den här ljusbågsdetektorn från Eaton som också är en dvärgbrytare och jordfelsbrytare. AFDD+ heter den där bokstäverna står för Arc Fault Detection Devices. Foto: Pressbild

2019-03-05

NY TEKNIK

Ljusbågsdetektorer för lågspänningsanläggningar har blivit ett allt hetare ämne inom branschen. Nu finns en AFDD, Arc Fault Detection Devices, med både dvärg- och jordfelsbrytare.

AFDD+ heter den här nya enheten från Eaton som kombinerar tre skydd i en och samma modul. En dvärgbrytare, jordfelsbrytare och ljusbågsdetektor i ett som därmed skyddar mot överbelastning, kortslutning, returströmmar såväl som ljusbågsfel i slutkretsarna.

Tänkt i Sverige för sjukhus, ladugårdar, k-märkta hus eller andra särskilt ömtåliga anläggningar ur främst brandsynpunkt.

LÄS ÄVEN: Lumenair: Drönare fixar jobbet

Så kallade AFDD, är flitigt förekommande i Nordamerika och främst USA. En orsak till utbredningen där är kombinationen av deras 110 Voltssystem och anläggningar för aircondition. Hög effekt och stickproppar är sällan en bra kombination och kan skapa överhettning och just ljusbågar. Sedan något år används AFDD allt oftare även i Europa och nu också på den svenska marknaden.

En AFDD mäter störningar i sinusvågen (50Hz) och kan bryta strömmen innan en ljusbåge orsakas av exempelvis en gnagande råtta eller störning orsakad av överbelastning/varmgång.

I den här varianten från Eaton kan du också plocka ut en larmfunktion om detektorn känner av felströmmar men ändå håller sig under gränsvärdena. Den bryter strömmen efter tio minuters larmläge alternativt att störningen ökar och går över gränsvärdet då den bryter direkt.

På så vis är den förebyggande och ger indikering innan en ljusbåge eller överhettning skett.

Enligt Elsäkerhetsverket leder elfel till runt 1800 bränder varje år i svenska hem och just ljusbågar är en av huvudorsakerna till dessa bränder. Ljusbågsfel upptäcks inte nödvändigtvis av traditionella dvärgbrytare, jordfelsbrytare eller personskyddsautomater.


LÄS ÄVEN: Ny teknik: Smart stigar från Nexan


Vad säger reglerna?

En internationell standard för ljusbågsfel, fastställdes 2012, IEC 60364. Där rekommenderas installation av detekteringsanordningar för ljusbågsfel, särskilt för lokaler med sovutrymmen.

2014 utökades formuleringen med en stark rekommendation om att skydda installationer med en AFDD.

Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Spanien, Danmark, Lettland, Slovakien, Rumänien, Ungern och Schweiz har infört de nya kraven för ljusbågsfel i sina nationella standarder. I Sverige inskrevs ljusbågsvakt som en rekommendation i Elinstallationsreglerna 2017, då i kapitel 42 – Skydd mot termiska verkningar.

Rekommendationen gäller utökat skydd i vissa specifika områden. Det gäller bland annat områden med förhöjd brandrisk, utrymmen med oersättliga föremål och i utrymmen utförda av brännbart konstruktionsmaterial.


Jan-Erik Johansson
elektrikern@lomediehus.se

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Ny teknik

Ny sensorteknik kan känna av mikrorörelser

NY TEKNIK Närvarodetektering av helt stilla person, dessutom kryddat med ytterligare sex sensorvärden. Steinel har tagit närvarodetektering ett steg till med sin serie True Presence.

Exxact och Renova: Nu är det utanpå som är inne

NY TEKNIK Utanpåliggande är på väg att bli trendigt och kommer starkt. Det tror i alla fall Schneider som nu utökar ett par av sina större apparatserier till utanpåliggande utförande. Njaee jag undrar om det stämmer med verkligheten. Så funderade Erik Nyholm, elektriker på APPTEK Teknikapplikationer med kontor i Vikbolandet strax utanför Norrköping.

Sawyer: En ny robotkompis på jobbet?

 NY TEKNIK Nästa generation robotar utvecklas nu i hög fart för en allt bredare marknad. Kanske har du snart en mekanisk lärling med dig på bygget. Nästa generation av kollaborativa robotar är på ingång. Sawyer kallas den koreanska maskinen som är lätt att programmera och som löser en del problem själv med hjälp av flera par kameraögon.  Foto: Jan-Erik Johansson.

Nu är de nya föreskrifterna klara

NY TEKNIK Den nya standarden för lamputtag och dito stickproppar infördes 1 april i EU och Sverige. Nu kommer föreskrifterna som anpassats för den standarden. De nya föreskrifterna (ELSÄK-FS 2019:1) trädde i kraft 1 maj men publicerades 8 april på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Nya DCL-uttagen väcker stor debatt

NY TEKNIK De nya DCL-uttagen har väckt stor debatt bland elektriker, inte minst på nätet. Både ros och ris, men framförallt att de är svåra att funktionstesta. Du kan inte använda en vanlig spänningsprovare, lite bökigt är det.

Snart sjösätts handlingsplanen mot ful-el

NY TEKNIK Elsäkerhetsverket fortsätter sitt arbete mot fulel och för att få privatpersoner att begripa vad de får och inte får göra. Under 2019 och 2020 ska en rad aktiviteter sjösättas: Det ska tas fram gemensamma budskap och grafik, och det blir ny skyltning och symboler i butik och webbhandel.

DCL: Skarpt läge för ny LU-standard

NY TEKNIK Det är inget aprilskämt, utan den 1 april trädde verkligen den nya standarden för lamputtag i kraft i Europa. Då blir det skarpt läge för DCL, både uttag och stickproppar, i svenska bostäder. Bakgrunden är, som Elektrikern skrivit om tidigare, att proppar och uttag till lampor varierat mycket inom Europa och att vissa länder inte haft något regelverk alls kring LU.

Utbildning via VR: Elektriker i en virtuell värld

NY TEKNIK Nu kan du vara elektriker i den virtuella världen. En ny VR-upplevelse ska både locka och lära elever in i yrket. Shit va coolt. Det säger Anton Juhala som går andra året på ETG, Elteknikbranschens gymnasium, i Nyköping.

Tveksamheten över: Grönt ljus för norska spisdon

NY TEKNIK Nu är det helt okej att installera de så kallade norska spisdonen på anläggningar i Sverige. Ett tillägg i standarden trädde i kraft den 1 januari. Ja, nu är de inte norska längre utan svenska, säger Katarina Olofsson, inspektör produktavdelningen Elsäkerhetsverket. Det handlar om en stickpropp med tillhörande uttag till spisar med enfasanslutning upp till 25 A.

Stöldskydd – på gott och ont: ”En form av övervakning”

NY TEKNIK Alltfler batterimaskiner och större handverktyg förses med stöldskydd och spårningsutrustning. Men precis som med GPS-puckar i servicebilen är det inte självklart att behöva gå med på det. Då kan någon se var arbetstagaren befinner sig och det är en form av övervakning om man drar det till sin spets. Då ska det förhandlas först.

AI, IoT och IEM – Har du koll på förkortningarna?

NY TEKNIK Teknik och system utvecklas i rask takt och vi översvämmas av nya begrepp och förkortningar. Några är lättförståeliga medan andra är mer vaga, kanske på fackengelska och svåra att få grepp om.

Nya armaturer kräver ny utbildning

NY TEKNIK Miljontals gamla belysningsstolpar i landet håller på att få nya, energisnåla armaturer. Men det är inte så självklart som det låter. Man har upptäckt reella problem i samband med det här. Det säger Christer Boström, lärare på utbildningsföretaget Teknikutbildarna.

Ny teknik: Smart stigare från Nexans

NY TEKNIK Nu börjar miljonprogrammen renoveras med oändligt många stigarbyten i alla dessa trapphus. Det har Nexans klurat lite extra kring och skapat en stigarkabel just för ändamålet. MQQ 750 V (stigarkabel CPR) är en rund femledarkabel 4 kvadrat som bara mäter 13,3 mm i ytterdiameter.

AI blir nästa steg för batterilager

NY TEKNIK Batterilager som själv tar hänsyn till beteendemönster, varierande elpriser och väderprognoser. Det är det troliga nästa steget i utvecklingen av lokala energisystem. Det tror i all fall utvecklingsföretaget Sustainable Innovation, SI, efter att ha analyserat sin testanläggning i Askersund.

Nya smarta lösningar – Nr 1, 2019

NY TEKNIK En WAGO-hållare för DIN-skena, en hålsåg för skruvfadäser från Målargrossisten Leif Arvidsson AB, returtrummor i mobilen från företaget ERS och version fem av Steinels armatur RS PRO LED S1.