• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & Edit: Chris Smedbakken

2018-09-05

Nu på söndag är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar de på vilken fråga med påverkan på den svenska arbetsmarknaden som är viktigaste för just deras parti:


Vänsterpartiets svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Full sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. En trygg inkomst ger människor större frihet. Vi vill också ersätta anställningsformen allmän visstidsanställning med trygga jobb.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Bekämpa arbetslösheten.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Två mycket viktiga arbetsmarknadsfrågor är den ökande psykiska ohälsan samt kompetensförsörjning. Kompetensbristen är ett omfattande problem som kräver många åtgärder. En lång rad branscher vittnar om svårigheter att hitta rätt personal. En mycket viktig förändring som Miljöpartiet vill genomföra, är att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Detta för att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Sedan yrkesprogrammens grundläggande behörighet togs bort har elever som väljer ett yrkesprogram minskat under flera år, vilket lett till brist på yrkesutbildad personal. Regeringen lade fram ett sådant förslag redan denna mandatperiod, men oppositionen valde att rösta ner det.

”Kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan.”

Ytterligare ett konkret exempel på vad vi vill genomföra under den kommande mandatperioden är en möjlighet för yrkesverksamma att vidareutbilda sig eller omskola sig mitt i arbetslivet, genom att införa ”utvecklingstid”. Reformen ger människor chansen att i upp till ett år fortbilda sig, starta företag eller att genom utbildning välja en ny väg i livet. Det tar för lång tid att lösa kompetensbristen enbart genom de som idag studerar, snabbare lösningar som ger de som redan är i arbetslivet rätt kompetens måste också till. Det är också mycket värdefullt för individen att kunna utveckla eller omskola sig efter en tid i arbetslivet – kanske som ett sätt att undvika sjukskrivning i en ohållbar arbetssituation, eller aktualisera sina yrkeskunskaper.


Centerpartiets svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Fler behöver jobba och bidra till välfärden i stället för att gå på bidrag. För att motverka ett växande utanförskap behöver skatterna sänkas, inte höjas. Det måste löna sig att arbeta.


Kristdemokraternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– För svensk tillväxt kommer alltid företagsvillkoren att behöva vara prioriterade – det gäller inte minst när marknaden blir allt mer global för allt fler företag. Sverige ska erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ligga högt i internationella rankingar. Politiskt jobbar vi för att underlätta för företagen, ta bort eller förändra regler som är hämmande.

”Politiskt jobbar vi för att underlätta för företagen, ta bort eller förändra regler som är hämmande.”

Vi stoppade t.ex. regeringens planer på att lägga fram ett förslag om utflyttningsskatt och försämringar av beskattning av entreprenörer. Vi var också med och sänkte bolagsskatten för Sveriges alla företagare. Vi vill förbättra villkoren för personaloptioner, sänka skatten på arbete och vill jobba aktivt med kompetensförsörjningen, bland annat genom att snabba på etableringen av unga akademiker på arbetsmarknaden. Vi vill också införa en enkel anställningsform utan krångel med slopade arbetsgivaravgifter och något lägre ingångslön så att unga utan gymnasieexamen och nyanlända får en chans att lära sig jobbet på jobbet.


Moderaternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– En tydligare arbetslinje som gör att det lönar sig bättre att arbeta – för att motverka utanförskap och för att kunna stärka välfärdens kärna.


Sverigedemokraternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden anser ditt parti vara den absolut viktigaste?

– Vi vill öka tryggheten för arbetstagare genom att tillgängliggöra A-kassan till alla löntagare och göra A-kassan obligatorisk. Vi vill också stärka rätten till heltid i offentlig sektor, stoppa dyra och ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder samt låta arbetsförmedlande samhällsverksamhet konkurrensutsättas.


Liberalernas svar: *

Förlängd provanställning

Enligt LAS 6 § Avtal får avtal träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Sex månader är för kort tid för att på ett adekvat sätt kunna utvärdera potentialen hos en anställd. Tiden för en provanställning bör ökas till ett år.

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Forskare: Bakterier kan göra el av socker – i din tarm

Vi har alla bakterier i kroppen, men visste du att de kan producera elektricitet? Detta har forskare vid Lunds universitet påvisat genom en ny studie. Mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis finns i magtarmkanalen hos både människa och djur. En ny studie har nu upptäckt att bakterien, om den placeras vid en elektrod, kan ge upphov till elektrisk ström.

Svenskt Näringsliv säger upp avtal med LO

Svenskt Näringsliv har sagt upp sitt avtal med LO och PTK om finansiering av försäkringsinformation, skriver Hotellrevyn. LO, samverkansorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv har sedan 1978 haft ett avtal om hur man finansierar informationen kring de försäkringar som finns med i kollektivavtalet.

Stand Down: Då stannar arbetet upp i säkerhetens namn

Den 26 september klockan 13.00 stannar många arbetsplatser i Sverige upp i 15 minuter. Aktionen genomförs för att skicka en signal om säkerheten på landets byggarbetsplatser. För sjätte året i rad arrangerar Trafikverket, i samarbete med anläggningsbranschen, en så kallad ”stand down”.

Elpriserna kan öka mer – efter förvaltningsrättens dom

Elpriserna kan komma att bli mycket dyrare även efter 2020 trots regeringens löfte. Detta på grund av en omdiskuterad dom som nyligen förkunnades i förvaltningsrätten, skriver SvD Näringsliv. Elnätspriserna har ökat kraftigt de senaste åren på runt tio år har de höjts med mer än 60 procent, enligt SvD:s uppgifter.

Stopp i tunnlarna – nya problem för Förbifart Stockholm

Arbetet har stoppats på ännu en arbetsplats i anknytning till bygget av Förbifart Stockholm denna gång tunnlarna Johannelund och Lunda, skriver Byggnadsarbetaren. Bygget av Förbifart Stockholm har kantats av problem med säkerheten.

Enorm rot-härva – kan ha lurat staten på miljoner

Staten misstänks ha blivit lurad på miljontals kronor i en bygghärva med Rot-fusk. Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning, skriver Sveriges Radio. Närmare 30 personer tros vara inblandade i den misstänkta rotfuskhärva som just nu utreds av Ekobrottsmyndigheten.

Ny lag ger migrantarbetare rörelsefrihet

Qatar De styrande i Qatar har antagit en ny lag som innebär att migrantarbetare inte längre behöver tillstånd från sin arbetsgivare för att resa ur landet. Ambet Yuson, generalsekreterare för det internationella bygg- och träfacket BWI, välkomnade antagandet av den nya lagen.

Olycka med kapsåg – praktikantens fingrar sågades av

Praktikanten arbetade med en kapsåg när något gick fel och hen fick flera fingrar avkapade, skriver TTELA. En gymnasieelev i Trollhättan drabbades under sin praktik av en allvarlig arbetsplatsolycka. Eleven befann sig på sin praktikplats och arbetade med en kapsåg när olyckan inträffade.
Foto: Tomas Nyberg

Wallin om valutgången: ”Vi har kvar vår beredskap”

När rösterna till årets riksdagsval har kontrollräknats kan det konstateras att det rödgröna blocket stannade på 144 mandat, de borgerliga på 143 mandat och Sverigedemokraterna på 62 mandat. Valet gick bättre än vad vi hade befarat, lika fullt så är det ett sämre resultat än vad vi är vana vid, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Saknade fallskydd – företag får böta 68 000 kronor

Den anställde arbetade sex meter ovanför marken utan fallskydd. Nu fastslår Förvaltningsrätten att byggföretaget ska betala 68 000 kronor för överträdelsen, skriver Arbetet. När Arbetsmiljöverkets inspektörer kom till en byggarbetsplats i Malmö sommaren 2017 möttes de av en mindre rolig syn.

Vassa och roliga broderier signerade Sofie Eriksson

KULTUR Sofie Eriksson sätter fart på det kvinnliga hantverket och skapar broderier för vår egen tid. Det är radikala, feministiska och antirasistiska budskap. En pågående utställning i Smedjebacken visar en del av hennes egenhändiga broderier. Sofie Eriksson sysslar med ett slags återbruk av gamla broderier. Hon hittar sina fynd på olika loppisar.

Efter strömavbrotten – Energimarknadsinspektionen granskar Geab

De senaste månaderna har Gotland drabbats av upprepade strömavbrott, vilket påverkat både företag och privatpersoner. Svensk Linjebesiktnings besiktningsman dömer ut stora delar av ledningsnätet, och Energimarknadsinspektionen har inlett en granskning av det gotländska elbolaget Geab.

Nye generaldirektören lugn – trots hot om nedläggning

När Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 flyttade en stor grupp av forskarna till Högskolan i Gävle. Där inlemmades de så småningom i Akademin för hälsa och arbetsliv. Akademins chef hette Nader Ahmadi, numer nytillträdd generaldirektör för Sveriges allra yngsta myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Norsk miljardär bankrutt – Vattenfall kan tvingas betala

Cirka 1,2 miljarder kronor fattas efter en urspårad norsk energiaffär. Flera stora el-aktörer kan tvingas gå in och täcka upp med miljonbelopp däribland svenska Vattenfall, skriver GP. Den norske derivathandlaren Einar Aas, en av landets rikaste personer, hade det inte roligt i början av förra veckan.

Tidningen Elektrikern går över till LO Mediehus – oklar framtid för journalisterna

Sedan 2012 har Tidningen Elektrikern och därefter Målarnas facktidning producerats av Dala-Demokraten. Nu ska de ingå i LO Mediehus tillsammans med fem andra facktidningar. Det för att vara närmare LO. Det är en tråkig nyhet. De här två tidningarna är de enda facktidningar som gjorts utanför Stockholm, säger Anna Norling, chefredaktör för Elektrikern.