• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & Edit: Chris Smedbakken

2018-09-06

På söndag är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om demokratin:


Vänsterpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Människors inflytande över den egna livssituationen måste öka. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin. På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till storföretag och en växande finanssektor. Beslut som tidigare kunde fattas av regeringar och parlament är nu inskrivna i handelsavtal. Betalda lobbyister och PR-företag har ofta mer makt över dagordningen än partier, en utveckling som påskyndats i takt med att EU:s makt har utvidgats.

”Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.”

Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid. Vi vill använda AP-fonderna till samhällsnyttiga investeringar, att statliga bolag ska användas för att ställa om till ett hållbart samhälle och vi vill öka uttaget av skatter från banksektorn. Vi föreslår en bankdelningslag som syftar till att kraftigt minska bankernas risktagande samt en skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation. Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Genom att stärka de grundläggande värderingarna kring demokrati, frihet och allas lika värde.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Miljöpartiet vill stärka demokratin på en rad olika sätt. Vi vill främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter, skapa en lag som ser till så att ekonomiska bidrag till politiska partier måste redovisas öppet, arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade ”whistleblowers” och värna meddelarskyddet för alla. Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.

”Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.”

Vi anser också att demokratin behöver ett starkare skydd. Polisen måste fullt ut nyttja de lagar vi har och det är rimligt att undersöka vilka fler lagar vi behöver. I Finland är organisationen NMR förbjuden, för att försvåra nazistiska demonstrationer och liknande aktiviteter. Den svenska grundlagen ger en möjlighet för ett liknande förbud mot organisationer som förföljer människor på grund av etnicitet eller ursprung. FN har länge krävt en liknande lag i Sverige, och Miljöpartiet motionerade i riksdagen om det redan 2002. Nu vill vi utreda hur ett sådant förbud mot rasistiska organisationer, inom grundlagens ramar, kan fungera i Sverige.


Centerpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Vi arbetar för att bevara och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor. Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.

”Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.”

För att till exempel ordna förskola åt alla som behöver, krävs beslut i kommuner. En del frågor, som exempelvis sjukvård, behöver skötas på regional nivå för att fungera. Fatta beslut om lagar behöver vi göra på nationell nivå. Vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat, kräver internationellt samarbete.


Kristdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– En fungerande demokrati förutsätter ett starkt medborgarsamhälle. Utan ett levande civilt samhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Om vi inskränker det civila samhället till att bli utförare av statliga direktiv, riskerar vi att kväva de många organisationernas unika bidrag till vårt samhälle och till demokratin. Genom sitt arbete upprätthåller olika typer organisationer demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

”Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning.”

Av dessa anledningar värnar Kristdemokraterna om ett starkt civilsamhälle och vi motsatte oss exempelvis avskaffandet av gåvoskatteavdraget. Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning och att ansöknings och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor ska avskaffas. På sikt ser Kristdemokraterna även att takbeloppet för avdragsrätten bör höjas samt att en utveckling av skatteavdraget till att även omfatta fler ändamål och juridiska personer bör utredas.


Moderaternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.

”För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.”

Moderaterna har också föreslagit en ny grundlagsutredning för att stärka domstolarnas självständighet och individens rätt. Det är viktigt för att skydda demokratin.


Sverigedemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar och stoppa tjänstemannaaktivism i den offentliga förvaltningen.

”Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar.”

Vi vill också stärka yttrandefriheten och flytta tillbaka makt från byråkrater i EU till svenska folkvalda. Vi vill också stärka Regeringsformen.


Liberalernas svar: *

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Forskare: Bakterier kan göra el av socker – i din tarm

Vi har alla bakterier i kroppen, men visste du att de kan producera elektricitet? Detta har forskare vid Lunds universitet påvisat genom en ny studie. Mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis finns i magtarmkanalen hos både människa och djur. En ny studie har nu upptäckt att bakterien, om den placeras vid en elektrod, kan ge upphov till elektrisk ström.

Svenskt Näringsliv säger upp avtal med LO

Svenskt Näringsliv har sagt upp sitt avtal med LO och PTK om finansiering av försäkringsinformation, skriver Hotellrevyn. LO, samverkansorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv har sedan 1978 haft ett avtal om hur man finansierar informationen kring de försäkringar som finns med i kollektivavtalet.

Stand Down: Då stannar arbetet upp i säkerhetens namn

Den 26 september klockan 13.00 stannar många arbetsplatser i Sverige upp i 15 minuter. Aktionen genomförs för att skicka en signal om säkerheten på landets byggarbetsplatser. För sjätte året i rad arrangerar Trafikverket, i samarbete med anläggningsbranschen, en så kallad ”stand down”.

Elpriserna kan öka mer – efter förvaltningsrättens dom

Elpriserna kan komma att bli mycket dyrare även efter 2020 trots regeringens löfte. Detta på grund av en omdiskuterad dom som nyligen förkunnades i förvaltningsrätten, skriver SvD Näringsliv. Elnätspriserna har ökat kraftigt de senaste åren på runt tio år har de höjts med mer än 60 procent, enligt SvD:s uppgifter.

Stopp i tunnlarna – nya problem för Förbifart Stockholm

Arbetet har stoppats på ännu en arbetsplats i anknytning till bygget av Förbifart Stockholm denna gång tunnlarna Johannelund och Lunda, skriver Byggnadsarbetaren. Bygget av Förbifart Stockholm har kantats av problem med säkerheten.

Enorm rot-härva – kan ha lurat staten på miljoner

Staten misstänks ha blivit lurad på miljontals kronor i en bygghärva med Rot-fusk. Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning, skriver Sveriges Radio. Närmare 30 personer tros vara inblandade i den misstänkta rotfuskhärva som just nu utreds av Ekobrottsmyndigheten.

Ny lag ger migrantarbetare rörelsefrihet

Qatar De styrande i Qatar har antagit en ny lag som innebär att migrantarbetare inte längre behöver tillstånd från sin arbetsgivare för att resa ur landet. Ambet Yuson, generalsekreterare för det internationella bygg- och träfacket BWI, välkomnade antagandet av den nya lagen.

Olycka med kapsåg – praktikantens fingrar sågades av

Praktikanten arbetade med en kapsåg när något gick fel och hen fick flera fingrar avkapade, skriver TTELA. En gymnasieelev i Trollhättan drabbades under sin praktik av en allvarlig arbetsplatsolycka. Eleven befann sig på sin praktikplats och arbetade med en kapsåg när olyckan inträffade.
Foto: Tomas Nyberg

Wallin om valutgången: ”Vi har kvar vår beredskap”

När rösterna till årets riksdagsval har kontrollräknats kan det konstateras att det rödgröna blocket stannade på 144 mandat, de borgerliga på 143 mandat och Sverigedemokraterna på 62 mandat. Valet gick bättre än vad vi hade befarat, lika fullt så är det ett sämre resultat än vad vi är vana vid, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Saknade fallskydd – företag får böta 68 000 kronor

Den anställde arbetade sex meter ovanför marken utan fallskydd. Nu fastslår Förvaltningsrätten att byggföretaget ska betala 68 000 kronor för överträdelsen, skriver Arbetet. När Arbetsmiljöverkets inspektörer kom till en byggarbetsplats i Malmö sommaren 2017 möttes de av en mindre rolig syn.

Vassa och roliga broderier signerade Sofie Eriksson

KULTUR Sofie Eriksson sätter fart på det kvinnliga hantverket och skapar broderier för vår egen tid. Det är radikala, feministiska och antirasistiska budskap. En pågående utställning i Smedjebacken visar en del av hennes egenhändiga broderier. Sofie Eriksson sysslar med ett slags återbruk av gamla broderier. Hon hittar sina fynd på olika loppisar.

Efter strömavbrotten – Energimarknadsinspektionen granskar Geab

De senaste månaderna har Gotland drabbats av upprepade strömavbrott, vilket påverkat både företag och privatpersoner. Svensk Linjebesiktnings besiktningsman dömer ut stora delar av ledningsnätet, och Energimarknadsinspektionen har inlett en granskning av det gotländska elbolaget Geab.

Nye generaldirektören lugn – trots hot om nedläggning

När Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 flyttade en stor grupp av forskarna till Högskolan i Gävle. Där inlemmades de så småningom i Akademin för hälsa och arbetsliv. Akademins chef hette Nader Ahmadi, numer nytillträdd generaldirektör för Sveriges allra yngsta myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Norsk miljardär bankrutt – Vattenfall kan tvingas betala

Cirka 1,2 miljarder kronor fattas efter en urspårad norsk energiaffär. Flera stora el-aktörer kan tvingas gå in och täcka upp med miljonbelopp däribland svenska Vattenfall, skriver GP. Den norske derivathandlaren Einar Aas, en av landets rikaste personer, hade det inte roligt i början av förra veckan.

Tidningen Elektrikern går över till LO Mediehus – oklar framtid för journalisterna

Sedan 2012 har Tidningen Elektrikern och därefter Målarnas facktidning producerats av Dala-Demokraten. Nu ska de ingå i LO Mediehus tillsammans med fem andra facktidningar. Det för att vara närmare LO. Det är en tråkig nyhet. De här två tidningarna är de enda facktidningar som gjorts utanför Stockholm, säger Anna Norling, chefredaktör för Elektrikern.