• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & Edit: Chris Smedbakken

2018-09-06

På söndag är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om demokratin:


Vänsterpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Människors inflytande över den egna livssituationen måste öka. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin. På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till storföretag och en växande finanssektor. Beslut som tidigare kunde fattas av regeringar och parlament är nu inskrivna i handelsavtal. Betalda lobbyister och PR-företag har ofta mer makt över dagordningen än partier, en utveckling som påskyndats i takt med att EU:s makt har utvidgats.

”Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.”

Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid. Vi vill använda AP-fonderna till samhällsnyttiga investeringar, att statliga bolag ska användas för att ställa om till ett hållbart samhälle och vi vill öka uttaget av skatter från banksektorn. Vi föreslår en bankdelningslag som syftar till att kraftigt minska bankernas risktagande samt en skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation. Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Genom att stärka de grundläggande värderingarna kring demokrati, frihet och allas lika värde.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Miljöpartiet vill stärka demokratin på en rad olika sätt. Vi vill främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter, skapa en lag som ser till så att ekonomiska bidrag till politiska partier måste redovisas öppet, arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade ”whistleblowers” och värna meddelarskyddet för alla. Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.

”Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.”

Vi anser också att demokratin behöver ett starkare skydd. Polisen måste fullt ut nyttja de lagar vi har och det är rimligt att undersöka vilka fler lagar vi behöver. I Finland är organisationen NMR förbjuden, för att försvåra nazistiska demonstrationer och liknande aktiviteter. Den svenska grundlagen ger en möjlighet för ett liknande förbud mot organisationer som förföljer människor på grund av etnicitet eller ursprung. FN har länge krävt en liknande lag i Sverige, och Miljöpartiet motionerade i riksdagen om det redan 2002. Nu vill vi utreda hur ett sådant förbud mot rasistiska organisationer, inom grundlagens ramar, kan fungera i Sverige.


Centerpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Vi arbetar för att bevara och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor. Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.

”Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.”

För att till exempel ordna förskola åt alla som behöver, krävs beslut i kommuner. En del frågor, som exempelvis sjukvård, behöver skötas på regional nivå för att fungera. Fatta beslut om lagar behöver vi göra på nationell nivå. Vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat, kräver internationellt samarbete.


Kristdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– En fungerande demokrati förutsätter ett starkt medborgarsamhälle. Utan ett levande civilt samhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Om vi inskränker det civila samhället till att bli utförare av statliga direktiv, riskerar vi att kväva de många organisationernas unika bidrag till vårt samhälle och till demokratin. Genom sitt arbete upprätthåller olika typer organisationer demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

”Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning.”

Av dessa anledningar värnar Kristdemokraterna om ett starkt civilsamhälle och vi motsatte oss exempelvis avskaffandet av gåvoskatteavdraget. Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning och att ansöknings och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor ska avskaffas. På sikt ser Kristdemokraterna även att takbeloppet för avdragsrätten bör höjas samt att en utveckling av skatteavdraget till att även omfatta fler ändamål och juridiska personer bör utredas.


Moderaternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.

”För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.”

Moderaterna har också föreslagit en ny grundlagsutredning för att stärka domstolarnas självständighet och individens rätt. Det är viktigt för att skydda demokratin.


Sverigedemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar och stoppa tjänstemannaaktivism i den offentliga förvaltningen.

”Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar.”

Vi vill också stärka yttrandefriheten och flytta tillbaka makt från byråkrater i EU till svenska folkvalda. Vi vill också stärka Regeringsformen.


Liberalernas svar: *

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Under årets driftsäsong var Karlshamnsverket i produktion under mindre än ett dygn. Det var den 24 januari i år. Resten av tiden arbetar de anställda på verket med att säkerställa att utrustning är i bästa möjliga skick. När verket väl behövs får inget gå fel.

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Allt fler olyckor i energibranschen

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete. Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.