• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & Edit: Chris Smedbakken

2018-09-06

På söndag är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om demokratin:


Vänsterpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Människors inflytande över den egna livssituationen måste öka. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin. På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till storföretag och en växande finanssektor. Beslut som tidigare kunde fattas av regeringar och parlament är nu inskrivna i handelsavtal. Betalda lobbyister och PR-företag har ofta mer makt över dagordningen än partier, en utveckling som påskyndats i takt med att EU:s makt har utvidgats.

”Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.”

Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid. Vi vill använda AP-fonderna till samhällsnyttiga investeringar, att statliga bolag ska användas för att ställa om till ett hållbart samhälle och vi vill öka uttaget av skatter från banksektorn. Vi föreslår en bankdelningslag som syftar till att kraftigt minska bankernas risktagande samt en skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation. Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Genom att stärka de grundläggande värderingarna kring demokrati, frihet och allas lika värde.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Miljöpartiet vill stärka demokratin på en rad olika sätt. Vi vill främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter, skapa en lag som ser till så att ekonomiska bidrag till politiska partier måste redovisas öppet, arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade ”whistleblowers” och värna meddelarskyddet för alla. Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.

”Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.”

Vi anser också att demokratin behöver ett starkare skydd. Polisen måste fullt ut nyttja de lagar vi har och det är rimligt att undersöka vilka fler lagar vi behöver. I Finland är organisationen NMR förbjuden, för att försvåra nazistiska demonstrationer och liknande aktiviteter. Den svenska grundlagen ger en möjlighet för ett liknande förbud mot organisationer som förföljer människor på grund av etnicitet eller ursprung. FN har länge krävt en liknande lag i Sverige, och Miljöpartiet motionerade i riksdagen om det redan 2002. Nu vill vi utreda hur ett sådant förbud mot rasistiska organisationer, inom grundlagens ramar, kan fungera i Sverige.


Centerpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Vi arbetar för att bevara och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor. Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.

”Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.”

För att till exempel ordna förskola åt alla som behöver, krävs beslut i kommuner. En del frågor, som exempelvis sjukvård, behöver skötas på regional nivå för att fungera. Fatta beslut om lagar behöver vi göra på nationell nivå. Vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat, kräver internationellt samarbete.


Kristdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– En fungerande demokrati förutsätter ett starkt medborgarsamhälle. Utan ett levande civilt samhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Om vi inskränker det civila samhället till att bli utförare av statliga direktiv, riskerar vi att kväva de många organisationernas unika bidrag till vårt samhälle och till demokratin. Genom sitt arbete upprätthåller olika typer organisationer demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

”Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning.”

Av dessa anledningar värnar Kristdemokraterna om ett starkt civilsamhälle och vi motsatte oss exempelvis avskaffandet av gåvoskatteavdraget. Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning och att ansöknings och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor ska avskaffas. På sikt ser Kristdemokraterna även att takbeloppet för avdragsrätten bör höjas samt att en utveckling av skatteavdraget till att även omfatta fler ändamål och juridiska personer bör utredas.


Moderaternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.

”För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.”

Moderaterna har också föreslagit en ny grundlagsutredning för att stärka domstolarnas självständighet och individens rätt. Det är viktigt för att skydda demokratin.


Sverigedemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar och stoppa tjänstemannaaktivism i den offentliga förvaltningen.

”Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar.”

Vi vill också stärka yttrandefriheten och flytta tillbaka makt från byråkrater i EU till svenska folkvalda. Vi vill också stärka Regeringsformen.


Liberalernas svar: *

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Flera dödsolyckor i kraftverksbranschen

Hittills i år har fyra bekräftade arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inträffat i kraftverksbranschen, ytterligare en dödsolycka inträffade i en kraftverksdamm. En av olyckorna inträffade den 10 oktober i Kurravaara utanför Kiruna där en 25-årig tekniker, anställd av Vattenfall, omkom efter att fått en strömgenomgång.

Öppet brev med anledning av flera elmontörers död på jobbet

Till: Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Energimarknadsinspektionen, Regeringskansliet Stockholm den 8 november 2018 Dags för Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket att börja samarbeta Idag råder en ohållbar situation där det uppstår oklarheter huruvida det är en olycka eller elolycka.

Efter dödsolyckorna – förbundet pressar regeringen

2018 har hittills varit ett mörkt år i kraftverksbranschen. Ett flertal allvarliga olyckor har inträffat. Bara de senaste veckorna har fyra dödsolyckor skett.

Byggbolag startar lärlingsprogram för kvinnor

Det finns för få kvinnor i byggbranschen. Det tycker Skanska, JM och Ikano bostad, som alla startat ett varsitt lärlingsprogram exklusivt riktade till kvinnor. Detta skriver Byggnadsarbetaren. Ikano bostad var först ut med sitt snickerilärlingsprogram Hentverkarna, som startade i oktober förra året.

Revolution inom forskningen: Snart kan vi lagra solenergi

Banbrytande forskning från Chalmers universitet kan ha undanröjt ett av solenergins största hinder, skriver Sveriges Radio. Solceller är på stark frammarsch som hållbar energikälla. Ett stort problem med solalstrad elektricitet är dock att man hittills inte haft något effektivt sätt att lagra den för att använda senare.

20 kabelförläggningsföretag riskerar vite – för olovliga elinstallationer

Elsäkerhetsverket får ofta in anmälningar om att företag som är registrerade för kabelförläggning olovligen håller på med annat. Nu hotas 20 kabelförläggningsföretag med vite om mellan 25 000 och 50 000 kronor, skriver Elinstallatören.

Fackförbund kan gå i graven – har för få medlemmar

Den ökande medlemsbristen blir sannolikt slutet för Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet. Nu för förbundet samtal om att gå ihop med Unionen, skriver Arbetet. Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) har idag cirka 500 medlemmar, efter ett kraftigt medlemstapp de senaste åren.

Dokumentärtipset: Arvet efter Kent Ekeroth

KULTUR Dokumentär: Arvet efter Kent Ekeroth (2018) En dokumentär av Erik Hedtjärn om en av Sverigedemokraternas mest kända politiker. (Finns på SR-play) För precis åtta år sedan började Sveriges Radios Erik Hedtjärn följa den då nya och okända riksdagsledamoten Kent Ekeroth.

Boktipset: ”Ett jävla solsken” av Fatima Bremmer

KULTURTIPS Bok: ”Ett jävla solsken” En biografi om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremmer, 2017. Augustvinnare 2017 för årets svenska fackbok. ”Priset för det ultimata äventyret har blivit högt.

Efter Metoo: Fack och arbetsgivare lanserar checklista

Fack och arbetsgivare har lanserat ett webbverktyg för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen, skriver Kommunalarbetaren. Nu har det gått ett år sedan Metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och -trakasserier. Många av dessa berättelser utspelar sig på kvinnornas arbetsplatser.

”Agnes” av Dylan Färemark – del 2

KULTUR Del 2 Nora och Tussen Här är den andra delen av Dylan Färemarks prisbelönta novell ”Agnes”, som publiceras som följetong i Tidningen Elektrikern.

Nya smarta lösningar – Nr 8, 2018

NY TEKNIK En ny slagborr från Festool, en elinstallationstång från KNIPEX, kombikablar för hög- och lågspänning från Nexan och latexfria kemhandskar från Tegera. Här är några av de allra senaste smarta lösningar inom ny teknik.

Gruppera med mesh och blåtand

NY TEKNIK Svenska Karl H Ström lanserar en ny mängdarmatur från Steinel med verkligen massor av tekniska funktioner. RS PRO Connect 5100 heter armaturen som är en IP 66-klassad armatur med 30W LED-ljuskälla tänkt för garage, parkeringshus, industri, källare och liknande.

Gigantiska snurror ska försörja Norrland med el

Det är en gnistrande vacker höstdag. Vi far över de nygrävda grusvägarna på Gråberget utanför Piteå. Högt över träden reser sig de gigantiska vindsnurrorna, nästan 200 meter höga. Många vill köpa grön el, så det är en framtidsbransch, säger Andreas Röjfors, ledande montör vid Lapplands elnät. Vi befinner oss i Markbygden utanför Piteå.

Ljusbåge när lok kopplades ur

Foto: SJ/Patrik Engstrom Observera att tåget på bilden inte är tåget som nämns i artikeln. I samband med frånkoppling av ett lok på SJ:s bangård i Hagalund i förra veckan missade en medarbetare att säkerställa att en starkströmskabel mellan loket och vagn hade elen frånkopplad. Något som resulterade i en ljusbåge när kabeln kopplades ur loket. Kabeln innehöll 1000V och 800 ampere.