• – Vi vill själva kunna bestämma, när vi löser någon annans problem som vi inte skapar. Då vill vi ha betalt för det, säger Urban Pettersson, Elektrikernas förhandlingschef. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

2017-03-14

Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Elektrikern har tillsammans med tio andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu.
– Risken är att det blir oförutsägbart hur man ska jobba. Det blir att jobba utifrån årstid och konjunktur. Det är billigare att bygga på sommaren, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson om de förändringar som elarbetsgivarna vill införa.

Makten över arbetstiden och fritiden är en del av årets avtalsrörelse. Det är ingen ny fråga. Från arbetsgivarna har man länge velat få till en mer flexibel arbetstid. Från facket sida vill man att den enskilde medlemmen ska kunna bestämma mer över sin fritid. Det är en del i förhandlingar om elektrikernas nya avtal, men arbetstiden är central på i stort sett på varje avtalsområde, inom alla fall LO-avtalen.
– Vi har förutsägbara arbetstidsregler i dag. Vi har länge haft en bra arbetstidsreglering på Installationsavtalet. Det är bra för medlemmarna, säger Urban Pettersson.

 
LÄS MER OM STRIDEN OM TIDEN: ”Finns en trygghet med jobb 7-4”
 

Kraven från arbetsgivarna har enligt Urban Pettersson funnits länge, men ökat det sista decenniet. Speciellt på Kraftavtalets område. I fjolårets avtalsrörelse fanns arbetstidsfrågorna uppe i förhandlingarna om Installationsavtalet, med samma krav om flexibilitet från arbetsgivarna.
– Det är svåra frågor att gå dem till mötes, inte helt okomplicerat. Vi vill själva kunna bestämma, när vi löser någon annans problem som vi inte skapar. Då vill vi ha betalt för det. I fjol hann vi aldrig prata om det, så exakt vad som är viktigt vet jag inte, säger Urban Pettersson.
– Vi har också en situation där vissa medlemmar har svårt anpassa sig efter arbetsgivarnas behov, som när de har lämning och hämtning på förskola.

Under 2000-talet har också strukturförändringar i byggandet påverkat arbetstidsfrågan.
– Det som förändrats är att byggtiderna blivit kortare och att det är vanligare att man reser bort och övernattar. Då kan det finna ett intresse även för den enskilde elektrikern att jobba in till exempel fredagen, säger Urban Pettersson
Även från fackets sida vill man ha en annan reglering av arbetstiden. Då främst övertiden. För elektriker som jobbar under Kraftavtalet kan beredskapen i dag generera många övertidstimmar. Något Elektrikerförbudet vill förändra. Bland annat genom att den enskilde elektrikern ska kunna säga nej till övertid.
– Att ha 30 timmar övertid under en vecka när man gått beredskap inte mänskligt. Det är för tighta beredskapsorganisationer med för få personer på för stora områden. På Kraftavtalet så har också en ökad upphandling gjort att det förändrats. Man har slimmat organisationen och det har ökat pressen på de som jobba.

Hur påverkar förändringar i regelverket om arbetstider på andra avtalsområden Elektrikernas förhandlingar?
– I det korta perspektivet påverkar det inte oss. Men om vi blir vi ensamma kvar så blir vi påverkade. För oss betyder det mest vad som händer på byggnadsavtalet.

 

Avtalen i dag

Installationsavtalet
Den ordinarie veckoarbetstiden är 40 timmar och fördelas under måndag – fredag med 8 timmar per dag.
Arbetstiden börjar tidigast kl 07.00 och slutar senast kl 17.00, om ej annan lokal överenskommelse träffas om ramen för dagarbetstidens förläggning. Vid byggarbetsplats som tillämpar tidigare klockslag för arbetstidens början, skall montörerna dock följa byggarbetstiden. Montörernas arbetstid på byggarbetsplatser får tidigast börja kl 06.00.

 

Kraftavtalen

Den ordinarie arbetstiden får ej överstiga 40 timmar per helgfri vecka under måndag t o m fredag, om de lokala parterna inte träffar överenskommelse om längre beräkningsperiod för genomsnittsarbetstidens fastställande. Beräkningsperiodens längd får dock inte överstiga 3 månader.
För varje företag träffas lokal överenskommelse om arbetstidens förläggning.
Kan enighet inte uppnås skall dagarbetstiden förläggas med lika antal timmar under måndag t o m fredag, så att den börjar tidigast kl 07.00 och slutar senast kl 17.00.

 

Sef

Elektrikerförbundet, Sef, vill minska övertiden på Installationsavtalets område. De vill också ha den samlade övertiden noterad i lönebeskeden. De vill också kunna byta semestertillägg mot semesterdagar. För beredskap vill de ha högre ersättning.
För Kraftverksavtalet anser Elektrikerna att arbetsgivarna missbrukar reglerna om övertid, och vill därför begränsa arbetsgivarnas rätt att beordra övertid, liksom att övertiden minskas.
För beredskap vill Elektrikerna att områdena minskas för att minska ner långa bilresor och mycket övertid.

 

Efa

Efa, Energiföretagens arbetsgivareförening, vill införa en genomsnittlig veckoarbetstid beräknad på fyra veckor. En regel som de vill kunna utöka i en lokal överenskommelse till sex månader.
De vill också lokalt kunna förhandla om ytterligare övertid, ta bort en regel om övertid som inte utförs i direkt anslutning till ordinarie arbetstid, samt förändra beräkningen av restid.

 

Eio

Eio, Elektriska installatörsorganisationen, vill förändra arbetstiden från dagens åtta timmar per dag 7-17, måndag-fredag och 40 timmar i veckan, till att arbetstiden kan förläggas mellan 06.00 och 19.00 och ett genomsnitt på 40 timmar per vecka under en sexmånadersperiod. Dessutom vill man att man ska kunna göra ännu större avsteg genom överenskommelser med enskild medarbetare eller på företagsnivå.
Eio vill också ändra regeln om förskjuten tid till att gälla först vid perioder om minst fem dagar samt att det ska gälla även för lördag och söndag. Dessutom vill man ha enklare regler vad gäller undantag från nattarbetsförbudet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Här kan du läsa mer om arbetstiden som andra fackförbundstidningar publicerar samtidigt:

Arbetet: Stressforskaren: Så förhandlar du om arbetstid

Arbetsgivarna vill ha ensam makt över arbetstiden

Klepke: Det handlar striden om arbetstiden om

Dagens Arbete: Maktstriden om din tid

Målarnas facktidning: Striden om tiden är het

Fastighetsfolket: Striden om tiden

Handelsnytt: Striden står om makten över tiden

Hotellrevyn: Så vill arbetsgivarna styra över din tid

Kommunalarbetaren: Striden om tiden

Mål&Medel: Striden om tiden

Sekotidningen: Arbetsgivarna spelar ett fult spel

Transportarbetaren: Striden om tiden

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Avtal 2017

Kraftverkare utbildade sig om avtalet

Nyligen möttes representanter från de olika klubbarna på kraftverkssidan för att bland annat utbilda sig i det nya avtalet. En gång om året brukar Elektrikerna samla representanter för de 1200 medlemmar som jobbar under Kraftverksavtalet. – Framför allt diskuterade vi det nya avtalet, berättar Ulf Carlsson ansvarig för kraftverksfrågorna i förbundsledningen.

Avtalet för Elektroskandia är klart

Nu är det sista av Elektrikernas kollektivavtal klara. Det gäller avtalet för Elektroskandia. Kollektivavtal för tre år slöts mellan Svenska Elektrikerförbundet och Teknikgrossistens Arbetsgivareförening (TGA). Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020. Avtalet följer LO-samordningen med ett avtalsvärde på 6,5 procent och låglönesatsning.

Avtal klar på Sector Alarm

Elektrikerförbundet och Sector Alarm har nu tecknat ett nytt avtal för de kommande tre åren. Därmed är stridsåtgärderna återkallade. Elektrikerförbundet hade varslat om strejk på Sector Alarm service AB redan i början av maj.
Målareförbundet varslade på torsdagen om strejk för sammanlagt 350 målare vid fyra företag på olika platser i syd- och mellansverige. Foto: Tomas Nyberg

Strejkvarsel för 350 målare – ”Saknar förankring i verkligheten”

  Målareförbundet varslar om strejk för 350 målare från och med den 22 maj. Förhandlingarna har nu kommit till ett läge där det inte längre går att snacka. Det måste bli verkstad, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för förbundets 15 000 medlemmar har pågått under en lång tid.

Strejkvarsel på Sector Alarm Service

Elektrikerförbundet varslade i dag om strejk från fredag den 12 maj på Sector Alarm Service AB. – Vi hade ett avtalsförslag när vi satt med företaget i dag, men företaget är inte beredda att skriva något avtal, och då blir det så att vi varslar, säger Mikael Pettersson, ansvarig för avtalet med Sector Alarm.
Elektrikernas stora förhandlingsdelegation. Foto: Per Eklund

Installationsavtalet klart

Det finns ett nytt Installationsavtal. Natten till den 27 april skrev Elektrikerförbundet och Eio under avtalet. – Delegationen är nöjd, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson. Sen senaste veckan har parternas stora förhandlingsdelegationer varit inkallade och det har varit intensiva förhandlingar till någon gång vid midnatt mot den 27 april.

Klart avtal med Thyssen

Elektrikerförbundet och hissföretaget Thyssen har nu skrivit ett nytt treårigt avtal. Avtalet är på tre år och i linje med LO-samordningen. Avtalet är värt totalt 6,5 procent under de tre åren och det ingår en låglönesatsning för de som tjänar under 24 000 kronor per månad. – Vi har även fått till ordning och reda i löneförhandlingarna.

Fastighets har tecknat avtal med Fastigo

Fastighetsanställdas förbund har tecknat sitt första kollektivavtal i årets avtalsförhandlingar. Avtalet med motparten Fastigo följer industrins märke och innehåller LO:s samordning med en låglönesatsning. Avtalet med Fastigo gäller för anställda inom allmännyttan, HSB och Riksbyggen och för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.
- Det känns alltid bra när man träffat ett nytt avtal, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet hos Elektrikerförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Klart med nytt Kraftverksavtal

Elektrikerförbundet och Efa blev natten till skärtorsdagen klara med ett nytt treårigt Kraftavtal. Det ger löneökningar om två procent per år och en ökad avsättning till pension på 0,5 procent under perioden. Lönemässigt följer avtalet den LO-samordning som finns och det märke som satts i Industriförhandlingarna. Det ger två procent per år i lönelyft.

Elektrikerna varslar om strejk på Sector alarm

  Elektrikerförbundet varslar om stridsåtgärder på Sector Alarm Service AB från den 26 april. Förhandlingarna om ett nytt Larmavtal med Sector Alarm har strandat och därför lägger Elektrikerna varslet om strejk och blockad. Enligt Elektrikerförbundet har man lagt förslag för att kunna fortsätta förhandlingarna utan att Almega som är motpart velat förhandla.

Strid om märket – Hela LO bakom HRF

Arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell och restaurangfacket  (HRF) anklagar varandra för att äventyra den svenska modellen och inte följa det av industrin satta märket. HRF har varslat om strejk på 19 hotell och har stöd av Elektrikerna och hela LO.

Industriavtalet klart – 6,5 procent på 3 år

Fack och arbetsgivare är överens om ett nytt Industriavtal. Avtalet som i slutändan berör hela arbetsmarknaden genom ”märket”, ger ett totalt värde på 6,5 procent under tre år. Löneökningarna är satta till 2 procent per år. Parterna fick under torsdagskvällen ett slutbud från de opartiska ordförandena, opo.

Hur går det med LO:s gemensamma krav?

En del av LO:s samordning är krav på bättre avtalspension och avtalsförsäkringar. Dessa frågor förhandlas mellan LO och Svenskt näringsliv. Nu säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe till tidningen Arbetet att LO:s krav på bättre avtalspension och avtalsförsäkringar lyfts ut ur den pågående avtalsrörelsen.
Foto: Tomas Nyberg

”Finns en trygghet med jobb 7-4”

– Vill de ha flextid måste de betala för det, säger Tommy Kallträsk, elektriker på Caverion, om de allt enträgnare kraven om att vara flexibel för kundernas skull. Vi åkte till ett par byggarbetsplatser vid Arlanda för att prata lite med elektriker på Umia. och Caverion.

Treårigt avtal möjligt inom industrin

Både industrifacken och arbetsgivarna är beredda att förhandla om ett treårigt avtal. Men när det gäller innehållet verkar parterna stå långt ifrån varandra. Förhandlingarna om ett nytt industriavtal som ska skapa ett ”märke” för alla andra avtal, leds av ”opolitiska ordföranden”, opo. I veckan la de ett förslag till parterna om ett treårigt avtal.