• Skyddsombudstoppet finns anslaget vid infarten till kraftverket. Foto: Sven Höckert.

2014-02-05

 

Nu kommer det ett nytt asbestlarm i verkdelar som importerats från Ryssland tidigare.
Ett 20-tal montörer har arbetat i asbestdamm under två veckor.
Från och med i dag är arbetsplatsen helt stängd för samtliga arbetsuppgifter, som ligger under kraftverksavtalet, efter att det lokala skyddsombudet och det regionala skyddsombudet lagt ett skyddsombudsstopp.

Under hösten avbröts arbetet vid Parteboda kraftverk utanför Ånge i Medelpad efter att man konstaterat att det fanns asbest i lindningarna vid en nyanländ generator från Russelprom LTD i Ryssland.
Vid Gammelänge kraftstation i Jämtland planerades då en sanering av asbest i en ”packning”. Arbetet påbörjades, men den asbest man hade kunskap om har nu visat sig inte vara det enda i statorlindningen.
För att få bort de delar som skulle bytas blev man tvungen att riva delar av lindningar och i detta arbete så hackades det bort både epoxy och bakelit för att komma åt dessa. Efter två veckor konstaterades att det även fast asbest i dessa delar och Fortum stängde då anläggningen för total sanering.

Från och med i dag onsdag klockan 07.00 så är alla arbetsuppgifter för de som jobbar under kraftverksavtalet, helt stoppade.

– Ett 20-tal montörer har under två veckor arbetat i asbesthaltigt damm och den ansvarige från Russelprom i Ryssland, som var på plats, lämnande aldrig någon indikation på att det skulle vara farligt eller att fler delar skulle innehålla asbest, säger ombudsmannen och det regionala skyddsombudet Sven Höckert, som tillsammans med Elektrikernas regionchef Jimmy Åsberg besökte arbetsplatsen under tisdagen.

Uppgifter om att det bara skulle ha varit vissa delar med asbest och att det andra arbetet skulle vara ofarligt, låg som en tung dimma över deltagarna på mötet i går, när man hade med facit i hand.
Montörer och arbetsledning på plats har trott att de uppgifter de fått skulle ha varit korrekta, och de trodde att arbetet man utförde var ofarligt så länge man inte slog sönder de lister som skulle bytas. Några kände att man borde ha gjort någon fler provtagning av de nya arbetsmomenten innan man körde på men samtidigt, så hade man ju fått uppgift på att det inte skulle finnas något mer.

– Jag kan bara konstatera att ett antal montörer utsatts för asbestpåverkan. I vilken omfattning är omöjlig att se i dagsläget då det i normala fall tar minst fem år innan asbesten skadat lungorna i den utsträckningen att det i normalfallet kan vara mätbart, säger Sven Höckert.

Företaget ska tillse att samtlig personal ska genomgå läkarundersökning för att dokumentera det inträffade och Elektrikerförbundet kommer att kräva av bolaget att man även tar ett ansvar för samtliga inblandade till en återkommande kontroll om fem år.
– Detta är viktigt då man i dagsläget inte kan säga att den eller den fick de eller dessa skador samt att företaget gör en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan där man bifogar hälsokontrollen hos företagshälsovården, säger Sven Höckert.
Han berättar att de kommit fram till att det finns brister i verksamheten och planering av det fortsatta arbetet både gällande beredskap vid Gammelänge samt vad som ska hända när saneringsföretaget lämnar klartecken efter deras arbete.
– Elektrikerförbundet kommer därför att begära överläggning med bolaget rörande dessa arbetsmiljöproblem utifrån kraftverksavtalet där företaget har på sig att infinna sig till överläggningar inom fem dagar, säger Sven Höckert.

Jimmy Åsberg konstaterar att Elektrikerförbundet aldrig kommer att acceptera att man utsätter montörern för risker som borde gå att förutses och att det måste vara fel i en upphandling där man under två år i två olika leveranser levererar felaktig utrustning som bryter mot importförbudet av förbjudet material.
Det är av ännu större vikt att ombudsmän och fackliga förtroendemän, som ska förhandla om underentreprenörer, ställer ännu hårdare krav på information och dokumentation på det som ska levereras. Medbestämmandelagen har ju ett utökad informationsskyldighet för arbetsgivaren och att få skriftligt på om material som ska levereras innehåller farliga ämnen eller inte i denna förhandling kan ju göra att företaget måste göra en grundligare koll på vad man köper in. Detta borde minska risken för liknande hänelser i framtiden, säger Jimmy Åsberg.

Sven Höckert uppmanar nu på nytt att samtliga inom kraftverksbranschen att fundera på om man fått nya anläggningar från leverantörer som skulle kunna innehålla asbest .
– Man bör begära av företaget att de ska utföra en analys och provtagning och göra en inventering vart eller var det föreligger asbesthaltigt material, säger Höckert.

Per Eklund

 

 

 

Gammelänge kraftverk

Togs i drift 1945.

Ägaren Fortum har investerat i ett nytt datoriserat styrsystem och uppgraderas av två av tre aggregat.

Producerar el motsvarande energibehovet för 25 000 småhus.

Våren 2012 togs en generator i drift efter ombyggnation levererad av
Russelprom i Ryssland.

 

LÄS OCKSÅ:
Asbest hittades i nya generatordelar

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Allt fler olyckor i energibranschen

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete. Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.

Nya regler för skyddsombud oroar LO

Förenklingar av arbetsmiljöregler om hur arbetsplatser utformas riskerar att undergräva skyddsombud i LO-facken. Det menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, som tror att arbetsgivare kommer kunna ducka undan ansvar för arbetsmiljön.