• För tillfället är det Christines ordinarie arbete som tar all tid. Men det kommer nya resor och utmaningar i biståndsprojekt. Foto: Tomas Nyberg

2014-02-03

 

– Det känns som viktigare att hjälpa folk i nöd än att montera elledningar till folk i Sverige.
Christine Svedjestrand lämnar gärna vardagen för att arbeta med biståndsjobb ute i världen.
– Just nu har jag fått erbjudande om att åka till södra Sudan, men det får vänta, jag tycker att det är för farligt där för tillfället.

Att hjälpa till vid katastrofer har blivit en viktig del av Christine Svedjestrands liv. Vid fyra katastrofer ute i världen har hon varit med och hjälp till i återuppbyggnaden.
Till vardags jobbar Christine på ett litet elföretag i Stockholm. Hon är uppväxt i Luleå och har erfarenhet från olika jobb, men i nästan 30 år har hon jobbat som elektriker.
– Det är bara jag och chefen.
Men det har ändå gått bra att komma ifrån för att var med vid återuppbyggnad efter katastrofer.
Allt började för tio år sen på en tjejträff i Elektrikerförbundet.
– Det kom en person från det som då hette Räddningsverket och berättade om möjligheten att delta vid hjälparbeten. Jag visste inget om detta tidigare.
Men det passade bra för Christine. Hon tycker om att resa och har varit ute på längre resor i stora delar av världen tidigare.
– Det har ofta varit att jag rest med de ”Rosa bussarna”. Då är man ute sex till åtta veckor. Jag har varit på många platser. Jag gillar äventyr.
I dag är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som organiserar hjälpinsatserna.
Christine anmälde sig, fick nödvändig utbildning, och ganska snart kom det första uppdraget. I juldagarna 2004 drog en fruktansvärd tsunami fram över södra Asien.
– Första gången jag var ute var vid tsunamin. Jag reste till Indonesien, där vi byggde en tältcamp för FN:s personal.
Christines arbetsuppgifter har i huvudsak varit att arbeta som elektriker och vattentekniker. Men på den här typen av uppdrag får man vara beredd att ta sig an de mesta arbetsuppgifter.
Efter tsunamin 2004 har hon varit ute på ytterligare tre uppdrag. Året efter jobbade hon i södra Sudan, när freden slöts. Ytterligare ett år senare i Centralafrikanska republiken
– Sist jag var ute var vid jordbävningen i Haiti 2010.
Christine har fått några ytterligare erbjudanden som hon inte haft möjlighet att åka ut på.
– De ringde direkt efter orkanen i Filippinerna, men då var jag på semester i fjällen och hade ingen möjlighet att åka.
Men hon sitter just nu och väntar på nya samtal om Filippinerna och troligen kommer hon i väg dit senare för ett annat skede av uppbyggnaden efter katastrofen.
Ofta tas lokal personal in och räddningspersonalen från Sverige jobbar som arbetsledare. Det kan bli turer på upp emot 3-4 månaders arbete vid den här typen av insatser. Det material som den svenska styrkan bygger upp lämnas sen kvar och skänks till landet eller den organisation man jobbar för.
Oftast är det helt svenska grupper som arbetar med en specifik uppgift. När Christine var på Haiti var det dock ett samarbete mellan flera nordiska länder.
Men hur är det att åka ifrån allt här hemma?
– Ja, det är hunden som jag måste fixa nåt åt. Sista gången var det min mamma som tog hand om den. Men det har gått bra att få ledigt. Det känns som viktigare att hjälpa medmänniskor i nöd.
Vid de insatser som Christine varit ute på har hon fått en eller två veckor på sig att bestämma sig och fixa allt hemma.
– Men vid en snabbinsats ska man kunna åka på sex timmar. Det är bara att lämna och åka.

Per Eklund

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Reportage

Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet

Söndagen 26 maj är det val till EU-parlamentet. Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat och står på Socialdemokraternas lista. Nummer ett för mig är att bekämpa osund konkurrens. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad, säger han när vi träffas på ett fik i Gävle.

Insourcing: Egen personal gav Uniper mer kraft

Sedan 2014 har Uniper insourcat underhållet av sina vattenkraftverk i norr. De anställda Elektrikern träffar menar att det har inneburit att arbetet har blivit såväl enklare som mer meningsfullt. Hittar du någon brist som du tycker bör åtgärdas kan du göra det direkt i dag. Du behöver inte gå omvägen genom beställning, förklarar underhållstekniker Arne Sundberg.

Unipers insourcing – ”En framgångssaga”

Bakgrunden till att dåvarande Eon, dagens Uniper, valde att insourca underhållet av sina vattenkraftverk i Norrland var att marknaden förändrades under början av 2010-talet. Konkurrensen bland leverantörerna försvann. Jonas Andrén Till sist fanns det bara en leverantör kvar av sådana här tjänster i Norrland: One Nordic. Det ledde till en asymmetri i maktbalansen.

Papperslösas situation: ”Människor utnyttjas på slavliknande sätt”

Alla omfattas av arbetsmarknadens regler. Några som utnyttjas grovt är de som saknar uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Till deras hjälp finns Fackligt center för papperslösa. Målarettans ombudsman Peter Fredin är en av de som bemannar centrets mottagning. Det som man kommit överens om i avtal och där kollektivavtal finns gäller även dessa personer.

Förhandlingar ska kunna skötas mer av klubbarna

De lokala förhandlingarna inom One Nordic kan skötas av fackligt förtroendevalda, utan att behöva koppla in en ombudsman från Elektrikerförbundet. Det blir resultatet av en överenskommelse mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Efa. Jag tror verkligen på det här.

Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Under årets driftsäsong var Karlshamnsverket i produktion under mindre än ett dygn. Det var den 24 januari i år. Resten av tiden arbetar de anställda på verket med att säkerställa att utrustning är i bästa möjliga skick. När verket väl behövs får inget gå fel.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.

Vården missar lätt skador efter olyckor med el

Elolyckor orsakade av vanlig hushållsel, kan ge allvarliga skador långt efter olyckstillfället. Den som råkat ut för strömgenomgång ska omedelbart uppsöka akutsjukvård för undersökning. Anna Blomqvist, forskare, specialistläkare i Yrkesmedicin och nyligen pensionär, har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att undersöka risker med strömgenomgång.

Elolyckor: Nära-döden-upplevelser och skuldkänslor

 Strömgenomgång kan leda till Nära döden upplevelse och posttraumatisk stress. Skuldkänslor och obehag efteråt är vanliga visar aktuell forskning. Cirka 100 elolycksfall som leder till sjukskrivning minst en dag, rapporteras årligen till Arbetsmiljöverket. Forskningsprojektet Elolyckor i arbetet presenterades 2017.

Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Många elektriker är omedvetna om vilka skador strömgenomgång kan leda till på lång sikt. Man ska inte behöva råka ut för en olycka för att förstå vad det kan få för konsekvenser, säger Cia Holm ansvarig för ElQvinnorna i vk 10. Cia Holm har arbetat som elektriker i 25 år. Idag är hon säkerhetstekniker samt regionalt skyddsombud i Bohuslän.

Elolyckor: ”Vi lär av varandras erfarenheter ”

 Trasiga verktyg och fukt är vanliga orsaker till strömgenomgång. Även kablar kan bli strömförande. André Nurmi och John Daniel Eriksson har varit med om elolyckor vid ett flertal tillfällen. André Nurmi och John Daniel Eriksson arbetar som elektriker på Midroc Electro. De är uthyrda till Vattenfall och stationerade på Ringhals kärnkraftverk.

Fredrick Ekholm – en elektriker med siktet inställt på OS

På Karolinska sjukhuset i Stockholm arbetar en regerande svensk mästare. En elektriker som har siktet inställt på att en dag stå på startlinjen i OS. Det är ganska ovanligt att man jobbar samtidigt som man är elitidrottare.