2012-02-13

uBernt Wikström, Stanley Nilsson och Per Lawén skriver om personsäker-heten efter avregleringen på elmarknaden.

De tre största elnätbolagen Eon, Fortum och Vattenfall har inlett eller redan gjort sig av med all egen personal som har att reparera, underhålla och felavhjälpa elnätet. Argumenten från företagen är enbart ekonomiska – de vill ha arbetet billigare utfört, för att kunna öka vinsterna ännu mer.

Arbetet ska istället utföras av olika inhyrda entreprenadbolag kompletterat med i sin tur inlejda underentreprenörer. Detta har medfört att elbranschens tradition av hög person-säkerhet har satts under prövning.

I elsäkerhetsverkets rapport om elolyckfall -07, kan vi konstatera att allt fler inom elbranschen drabbas av allvarliga elolyckor.

Under de senaste 40 åren har vi ett genomsnitt på över två döda på grund av elolyckor årligen. Det är inte rättvist! Ingen ska behöva dö i arbetet.

En del av svaren på varför vi idag ser en ökning i antalet elolycksfall finns att hämta i förändringarna på elmarknaden.

Avregleringen har inneburit en enorm minskning av personal. De som finns kvar ska givetvis utföra lika mycket, trots en ökad arbetsbelastning. Fler aktörer och underentreprenörer i flera led, innebär större risk för kommunikationsmissar mellan företag och anställda, vilket kan vara ödesdigert när man hanterar högspänning.

Större eller ändrade arbetsområden och arbetsuppgifter, i kombination med en bristfällig kompetensutveckling ger större osäkerhet i arbetet.

En ökad konkurrensutsättning i elbranschen medför ytterligare tidspress. Denna ger inga-

lunda ett lugnt ar- betstempo med fastlagda rutiner och kvali- tetsstänkande, snarare tvärtom.

Tidspressen har även till följd att förekomsten av ensamarbete ökar. Arbeten i närheten av spänning bör ej utföras som ensamarbete överhuvudtaget. Alla vet att om två håller koll på varandra så minskar risken att fel begås.

Det finns också mängder av elanläggningar som kunde göras säkrare i form av ljusbågsvakter och bättre beröringsskydd.

Korta tidplaner för arbeten gör att förberedelsetiden minskar, och därmed nedprioriteras det förebyggande säkerhetsarbetet.

Om arbetsgivarna i större utsträckning gjorde riskanalyser innan arbetena påbörjades, kunde måhända fler olyckor ha kunnat undvikas.

Men pengar har uppenbarligen ett större värde än vad en elyrkesmans liv har, åtminstone hos den som bär ansvaret.

En större ekonomisk press gör också att material, utrustning, underlag som ritningar och beskrivningar, nätkartor och arbetsorganisation ska vara så billigt som möjligt. Att behöva vara debiterbar till kund för varje minut du arbetar ger inget harmoniskt arbetsliv. Det blir också svårare att säga vad man tycker.

Större krav på elanläggningsägare och nätägare är därför nödvändigt.

Vi köper inte deras resonemang att de inte har ansvar för de tjänster som de köper från andra företag. Att du får vad du betalar för är i högsta grad sant.

”Under de senaste 40 åren har vi ett genomsnitt på över två döda på grund av elolyckor år-ligen. Det är inte rättvist!”

Debattörerna

Bernt Wikström
Klubbordförande Fortum
Per Lawén
Ombudsman Elektrikerförbundet
Stanley Nilsson
Verksamhetsledare VK 16

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Medlemmarnas

Hallå där, Michael Clysén!

INTERVJU Vi har pratat med Michael Clysén, ny regionombudsman för Region Mitt. Du var tidigare lokalombudsman i Stockholm, hur kommer det sig att du numer är regionombudsman? Jag sökte jobbet och fick det. Möjligheten erbjöds när Pontus Boström valdes till andre vice ordförande i förbundet. Jag var intresserad av tjänsten redan när Pontus sökte och fick den.

”Agnes” av Dylan Färemark – del 2

KULTUR Del 2 Nora och Tussen Här är den andra delen av Dylan Färemarks prisbelönta novell ”Agnes”, som publiceras som följetong i Tidningen Elektrikern.

Har du koll på elsäkerheten i sommar?

Har du koll på elsäkerheten nu under sommaren, när en hel del elektronik får följa med utomhus? Kolla in Elsäkerhetsverkets tips för en säkrare el-sommar! Sommaren är här med sol, bad och härligt ljusa kvällar på verandan. Samtidigt är det den tid på året då vi i högre utsträckning än vanligt tar med oss elen utomhus med alla risker som det innebär.

Efterlysning: Vilken är din viktigaste valfråga?

Tidningen Elektrikern kommer att intervjua riksdagspartierna inför valet. Vilka frågor vill du att politikerna ska svara på? Det är valår. Ett valår där mycket, kanske mer än någonsin, står på spel. Nu vill vi veta era viktigaste frågor inför valet.

Elektrikerns soliga sommartips!

Vad ska du göra i sommar? Tidningen Elektrikern har sammanställt en lista på soliga tips att sysselsätta sig med! 1. Aktivitet: Turista i din egen stad Det är lätt att bli hemmablind. Att man missar alla guldkorn som finns i den egna kommunen. Ett tips är att besöka ortens turistbyrå, och fråga vad de tycker att du som ”turist” ska besöka. Det kan bli en spännande dag.

Vilken är din viktigaste valfråga?

Tidningen Elektrikern kommer att intervjua riksdagspartierna inför valet. Vilka frågor vill du att politikerna ska svara på? Det är valår. Ett valår där mycket, kanske mer än någonsin, står på spel. Nu vill vi veta era viktigaste frågor inför valet.

Tre Elektrikerförbundare vill till riksdagen

Till höstens riksdagsval kandiderar tre aktiva Elektrikerförbundare på Socialdemokraternas riksdagslista. Det är Joe Mayer, Claes Thim och Johan Lindbom.

En resa i tiden: Elektrikern 1936

Det kom ett mejl till redaktionen. I samband med en dödstädning hade ett över 80 år gammalt nummer av Elektrikern hittats. Ett nummer från juni 1936. Nu kom frågan om redaktionen var intresserad av den gamla tidningen. Det var vi såklart. Men vi ville veta mer. Vem var det som hade ägt den gamla tidningen? Vi fick veta att tidningen tillhört övermontören/verkmästare Axel Kallenberg.

Vilken är din viktigaste valfråga?

Tidningen Elektrikern kommer att intervjua riksdagspartierna inför valet. Vilka frågor vill du att politikerna ska svara på? Det är valår. Ett valår där mycket, kanske mer än någonsin, står på spel. Nu vill vi veta era viktigaste frågor inför valet.

Nomineringar VK 2

Nu är det dags att nominera medlemmar i Elektrikerförbundet till uppdrag i verksamhetskrets 2.

Skolinformationsupptakt i Göteborg

Inför den stundande skolinformationen inom Region Väst hade Arne Kilvall bjudit in regionens skolinformatörer samt killar och tjejer som var nyfikna på vad det innebär att vara skolinformatör. Arne är den förtroendevalda inom Region Väst som ansvarar för att det praktiska fungerar runt skolinformationsarbetet inom Region Väst.

Inte för sent säga nej till försäkring

När tiden gått ut för reservationer, är det runt 4 000 av förbundets 25 000 medlemmar som reser-verat sig mot advokat-försäkringen. Jag hade räknat med den här omfattningen på reservationer, säger Ronny Wenngren. Han berättar också att det inte är för sent att avstå från advokatförsäkringen.

Advokatförsäkring först för elektriker

Elektrikerna blir nu första fackförbund i landet på att teckna en advokatförsäkring. I dagarna får alla medlemmar ut material om advokatförsäkringen. För 60 kronor i månaden kan medlemmar får juridisk hjälp i en rad rättsliga frågor, och även hjälp i en rättegång. Fört att inte ha försäkringen måste medlemmen reservera sig.