2012-02-27

– Det finns otidsenliga bestämmelser i dagens avtal.
Det säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn inför avtalsförhandlingarna.

Vad är utgångspunkten när ni formulerat avtalskraven?
– Vår målsättning är ett modernt kollektivavtal för en modern elteknik-bransch. Installationsavtalet stammar från 1900-talets början och yrkesutbildningsavtalet kom till 1945. EIO:s krav har sin grund i detta. Idag finns otidsenliga bestämmelser, till exempel reglerna för dagliga resor som kan göra företag och anställda till skattefifflare och arbetstidsbestämmelser som är alldeles för stelbenta.
– Vi anser också att vi som bransch har en skyldighet att dra vårt strå till stacken när det gäller att komma åt den mycket stora ungdomsarbetslösheten som också drabbat många som gått elprogrammet på gymnasiet.

Hur ser du på Elektrikerförbundets krav?
– Vi har just börjat förhandla. Det är för tidigt att säga så mycket. En fråga som bekymrar oss särskilt är att förbundet håller fast vid lönekravet på 3,5 procent trots att industrin gjort upp på 2,6 procent på 12 månader. Ska vi övervältra våra ökade kostnader på våra kunder i industrin och/eller på konsumenterna?

Ni vill säga upp avtalet om kontrollavgifter, trots att inte Arbetsdomstolen kommit med sin dom i ärendet. Varför?
– Avtalet gäller två saker, inkassering av dels ackordskontrollavgift och dels fackföreningsavgift. Domen kommer att hantera den första frågan men inte den andra. Det går inte att säga upp bara en del i ett kollektivavtal. Anledningen till att vi inte vill inkassera fackavgiften är att vi anser att det är en förenings interna fråga att ta in sina medlemsavgifter, och det finns inga praktiska problem för detta numera.
– Inkasseringen av kontrollavgifter bör upphöra i första hand av helt andra skäl som har att göra med att det finns lagstiftning som skyddar rättigheterna för den som valt att inte vara facklig medlem. Det prövas av Arbetsdomstolen.

Hur ser du på att det finns beslut utanför avtalsparterna som kan påverka utgången? Arbetsdomstolens dom om kontrollavgifter och frågan om elbehörighet.
– Det är bekymmersamt om en rättslig fråga blandas in i vår avtalsrörelse. Att vi har en process i Arbetsdomstolen beror ju på att Elektrikerförbundet valt att stämma företagen. Elektrikerförbundet har inte accepterat den inställning som bland annat Byggnads och SEKO tog redan 2007.
– Frågan om ändrade behörighetsregler är inte heller en avtalsfråga. Det verkar som om det blir någon form av statlig utredning.

Ni har slutit ett avtal med Kommunal som ni kallar ”modernt”. Ser ni det som ett sätt att förändra förhållandet till Elektrikerna?
– Nej, inte alls. Det är ett avtal med Kommunal eftersom det rör sig om outsourcad kommunal och landstingskommunal verksamhet där Kommunals medlemmar arbetar. Anledningen till att EIO engagerat sig i detta är att en del elteknikföretag ser detta som ett sätt att utveckla och bredda sin verksamhet.

Vad menar ni med ”modernt” avtal?
– Vi behöver kollektivavtal som stödjer utveckling av nya tekniker och affärsområden; då kan vi ge bra villkor och vara en attraktiv bransch att jobba i. Viktigt är också att det finns utrymme att komma överens på företaget inom kollektivavtalets ram. Det måste också finnas bredare underlag för att anställa de kompetenser företagen behöver. Dessutom krävs att företaget kan säkerställa att kompetensen blir kvar i samband med driftsinskränkningar.

Per Eklund

 

Läs: EIO:s avtalsförslag

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Tema: Avtal 2012

Klart med serviceavtalet

På måndagskvällen nådde Svenska Elektrikerförbundet ett nytt avtal för medlemmarna som går på serviceavtalet.   Avtalet, som träffades Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening, TGA, löper på 13 månader från och med 1 september i år och fram till och med utgången av september nästa år. Lönerna höjs med 2,8 procent och alla är garanteratd 350 kronor mer mer månad.

Parterna överens om nytt installationsavtal

Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Eio blev på tisdagskvällen överens om ett ettårigt avtal på 2,6 procent. Vi är inte stolta över innehållet men det är en följd av förhållanden utanför förbundet, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef. Avtalet löper över ett år från 1 april. Löneökningarna blir på 2,6 procent.

”Övertidsreglerna var viktigast att lösa”

Vi drev på för att vara färdiga tidigt. Det är första gången på 2000-talet som vi är klara innan avtalet har gått ut. Det har varit en bra anda med konstruktiva förhandlingar. För oss blev det något bättre löneökningar än industrin, säger Ulf Carlsson, ansvarig för kraftverksavtalet inom Elektrikerförbundet.

”Förskjuten tid var viktigast”

Det var överenskommelsen om förskjuten tid som var den viktigaste frågan vi kunde lösa. Det säger Ulrika Egerlid Schotte, vd i Energiföretagens arbetsgivarförening Efa. Hon säger att arbetsgivarna försökt lösa frågan om förskjuten tid i tidigare förhandlingar men misslyckats. Nu är hon nöjd över att parterna kunnat nå en uppgörelse.

Nytt kraftverksavtal klart

Under fredagseftermiddagen blev det klart med ett nytt kraftverksavtal mellan Elektrikerna och arbetsgivarna Efa. Avtalet ger en löneökning med i genomsnitt 2,8 procent från 1 april. Alla garanteras 373 kronor per månad. Det här innebär reallöneökningar för alla. Helt i nivå med Byggnads avtal.

”Låt oss därför ägna oss åt våra egna förhandlingar”

  Jag har under den senaste veckan träffat flera hundra medlemmar och flera företagsledare. De är förundrade över utvecklingen av denna avtalsrörelse, säger Ronny Wenngren, förhandlingsansvarig i Elektrikerna.

Förtroendevalda på kurs i Skellefteå

  17 förtroendevalda på mindre företag i Kiruna, Gällivare, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, har under tre dagar genomgått utbildning i Installationsavtalet och arbetsrätt på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Så gick det förra avtalsrörelsen

För två år sedan var det nära konflikt, när Elektrikerna fick sina avtal. Totalt gav det avtalet 1,1 procent för 2010 och 2,54 procent under 2011. Dessutom förändringar i de sociala villkoren. Elektrikerna var ganska nöjda, arbetsgivarna kritiska. Avtalsrörelsen 2010 var en effekt av finanskrisen ett drygt år tidigare. Det hade varit ett svart år, med permitteringar och förluster.

”Bra avtal av Byggnads”

Jag tycker Byggnads har gjort ett bra avtal. Nu gäller det att få parterna stå för hur bra det är. Det innehåller så mycket. Det säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin, några dagar efter att parterna sagt ja till medlarbudet. Samtidigt som Elektrikerförbundets förhandlingar fortfarande är olösta, så skrev Byggnads på ett nytt avtal.

Sekoavtal klart för väg och järnväg

I början av mars gjorde Seko och Sveriges Byggindustrier upp om ett nytt avtal för 13 000 Sekomedlemmar som i första hand arbetar med väg och järnväg.   Avtalet löper på 13 månader och ger en löneökning på 2,8 procent. Det innebär 774 kronor i höjning av månadslönen. I avtalet har man också kommit överens om förändringar i anställningsformen.

Den arga elektrikern vill ha jämnare löner

Avtalet går snart ut och ett nytt ska till. Det hettar till. Det är väl ganska naturligt, avtalsförhandlingar är en kamp mellan arbete och kapital. Runt om i landet åker ombudsmän och förtroendevalda ut på alla de viktiga arbetsplatserna för att informera sig själva om stridsviljan bland medlemmarna, och också informera om Elektrikerförbundets krav och om vad arbetsgivarna vill.

Larmavtalet kan bli branschavtal

Det finns ett intresse både från arbetsgivare och fack av att få till stånd ett branschavtal för larm- och säkerhet. Detta sen Niscayah anslutit sig till Almega.   Sen 2001 har det funnits ett företagsavtal mellan Elektrikerna och Niscaya för deras anställda. Det avtalet har dessutom andra företag anslut sig till. Men det har inte funnits något branschavtal.

Nytt inslag i avtalsrörelsen

Filmen är till för att upplysa om vad som skulle hända om Eio och Svenskt Näringsliv fick igenom sina tankar om hur man formar avtalsdumpning. Det säger Pär Abrahamsson, hisselektriker och klubbordförande på Otis i Stockholm. Han är också producent för en lite annorlunda film om avtalsfrågorna. Nu ligger en trailer ute på Youtube.

Debatt Avtalsrörelsen 2012: Vi kräver minst 860 kronor mer

Mer solidaritet mellan de olika facken. Det menar representatenter från 6F-facken i Värmland, måste till i avtalsrörelsen. Debattinlägget är skrivet av Mikael Ericsson Fastighets, Kent Larsson Målarna, Stanley Nilsson Elektrikerna, Richard Nilsson Transport, Leif Haraldsson Byggnads, Per Lawén Elektrikerna och Anders Johansson SEKO. Vi går in i en ny avtalsrörelse.

”En del av kraven är provocerande”

Vi behöver ett avtal som sätter människans behov i centrum och inte vinsten. Det säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren inför avtalsförhandlingarna. Vad har varit er utgångspunkt när ni formulerat avtalskraven? Utgångspunkten har varit alla de avtalsmotioner våra medlemmar sänt in samt LO samordningen.