En grupp forskare vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet har precis sammanställt svaren i en enkät som gjorts bland elektriker på olika arbetsplatser, med hjälp från Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen.

Cirka 800 elektriker har svarat på enkäten.  Bland svaren som kommit in hittar forskarna flera intressanta trender.

En man med glasögon tittar i kameran.
Per Martinsson

–  Huvudfyndet är att det finns ett samband mellan att utsättas för andras mobilanvändande och att man upplever en sämre social arbetsmiljö, säger Per Martinsson, doktorand och leg psykolog vid Göteborgs universitet.

Mobilanvändning under pauser

Även om elektrikerna även använder mobiltelefonen i jobbet har forskarna fokuserat på mobilanvändningen under pauser och raster. Om elektrikerna då prioriterar mobilen framför fysiskt närvarande personer.

–  I svaren ser vi en bild av att mobilanvändandet kan störa det sociala samspelet på arbetsplatserna, säger Per Martinsson

Och det är de äldre, över 35, som har mest åsikter om mobilanvändningen. 

– De yngre förstår inte alltid våra frågeställningar, utan tycker mer bara att det är självklart att ha mobilen med sig på jobbet. Deras svar blev också ganska korta, säger Per Martinsson.

Mobilen kan underlätta sociala relationer

Men majoriteten, oavsett ålder, är överens om att mobilen kan underlätta själva arbetet och även sociala relationer. I alla fall ur den aspekten att man kan prata med varandra samtidigt som man arbetar. Telefonen gör att det går snabbt att få tag på kollegerna.

– Cirka 80 procent svarar att de förväntas vara nåbara hela arbetsdagen och ytterligare 12 procent även utanför arbetstid, säger Per Martinsson. 

Forskarna har, förutom enkäten, även gjort intervjuer med arbetstagare och chefer ute på några arbetsplatser. Forskarna ville få mer förståelse för det sociala sammanhang som elektrikerna befinner sig i.

– I intervjuerna fick vi en hint om vad elektrikerna tycker om att de förväntas vara nåbara under hela arbetsdagen. De sa att det kan innebära en stress att så sällan ha luckor där man inte kan nås.

Chefer nöjda med medarbetare

Cheferna tycker i stort att medarbetarna sköter mobilanvändningen bra.

– De ser färre bekymmer än vissa av medarbetarna, så länge inte arbetet påverkas, säger Per Martinsson.

Per Martinsson tror inte på hårdare regler och styrning från cheferna för att åtgärda en dålig arbetsmiljö på grund av mobilsurfande kolleger.

– Mycket frustration och missförstånd kan undvikas genom att ha en dialog kollegor emellan. Man kan komma överens om att inte använda mobilen när man äter tillsammans, säger Per Martinsson.

Elektriker med telefon på rasten

David Aura, ordförande för Elektrikerförbundets avdelning 21, åker ofta ut på olika arbetsplatser för att hälsa på förbundets medlemmar. Då möts han alltid av att alla i byggboden sitter med näsan över sina telefoner under luncher eller raster.

– Det är utan undantag. Jag tycker faktiskt att det har blivit värre de sista åren. Det har gått ganska fort.

Han minns när han började med uppsökeri på arbetsplatserna 2017. Då satt elektrikerna fortfarande och spelade kort med varandra. Nu för tiden hör han sällan några sitta och prata.

– De äter sin mat och tittar i sina telefoner. Sedan reser sig alla och går ut.

Svårt med total tillgänglighet

När det gäller mobilanvändande i jobbet tror David Aura inte på att vara totalt tillgänglig för sin arbetsgivare under hela arbetsdagarna.

Utmattningssyndrom är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.

David Aura tänker ofta på alla medlemmar som har gps-puckar i bilarna. Som alltid svarar i telefonen, även på fritiden, och själva sköter kundkontakterna.

– I slutändan blir det för mycket för de allra flesta. Den här totala tillgängligheten och våra svårigheter att sätta gränser gör att teknikutvecklingen får en negativ inverkan på många sätt, säger han.

Om studien

  • Forskningsstudien heter ”Phubbing i arbetslivet: En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö”.
  • Den har som syfte att ”utforska mobilbeteenden, med fokus på företeelsen att prioritera mobilen framför fysiskt närvarande personer, i traditionellt sociala situationer i arbetslivet samt att undersöka om mobilbeteendet har samband med faktorer i den sociala arbetsmiljön”.
  • Forskningsprojektet samverkar med Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen.