Det extrainsatta fyllnadsvalet till ny vice ordförande i Elektrikerförbundet kommer att äga rum den 24 september.

Den centrala valberedningen består av Patrik Ericsson (sammankallande), David Aura, Olle Strömberg och Nina Alexandersson.

De skriver i informationen till medlemmarna att situationen på flera sätt är ”utmanande”.

Detta då tidsramen är kort och att den som kommer att väljas till ny vice ordförande kommer att komma in mitt i en mandatperiod.

Valberedningen listar även vilka kvalifikationer de särskilt söker hos de nominerade:

  • Bred erfarenhet och förmåga att bygga nätverk och förtroende inom och utanför organisationen.
  • Tidigare erfarenheter av ledarskap krävs, eftersom uppdraget kräver att den som väljs ska ha förutsättningar att lyckas.  

Alla får nominera

Alla medlemmar har rätt att nominera kandidater. Nomineringar skickas till: info@sef.se ange ”Nominering till extra CR september 2024” i ämnesraden.

Nomineringen ska innehålla namn, medlemsnummer, mejladress och mobilnummer till den nominerade, samt uppdraget nomineringen gäller.

Enligt stadgarna ska nomineringarna gå via de lokala valberedningarna. Det innebär att den centrala valberedningen efter att en nominering har inkommit kommer att kontakta de lokala valberedningarna i den valkrets där den nominerade har sitt medlemskap.

De lokala valberedningarnas uppgift är att kontrollera med den nominerade att hen har förstått att hen är nominerad till uppdraget och om hen accepterar nomineringen och därmed blir en kandidat.

Senast 7 augusti

Avdelningarnas valberedningar ska sedan senast den 7 augusti meddela den centrala valberedningen om kandidater i sin avdelning.

Därefter kommer den centrala valberedningen att intervjua de som accepterat nomineringarna. Även tidningen kommer att göra intervjuer med kandidaterna.

När detta skrivs, 19 juni, har redan tre nomineringar nått den centrala valberedningen.