Jag tänkte tillbringa min sommar i skärgården. Hur fungerar olycksfallsförsäkringen som ingår i medlemskapet om jag blir biten av en fästing eller stucken av en geting?

Om du drabbas av exempelvis TBE eller borreliainfektion till följd av ett fästingsbett så räknas det som en olycksfallsskada. Samma sak gäller vid ett getingstick där gadden sitter kvar eller om du drabbas av en infektion.

Om skadan kräver vård och behandling av läkare kan du som drabbad vara berättigad till ersättning från din medlemsolycksfallsförsäkring fritid via Folksam. Den gäller dock vanligtvis inte vid allergisk reaktion eller klåda på grund av insektsstick

Michael Benthin, försäkringsansvarig Elektrikerförbundet

Dessa försäkringar ingår i medlemskapet i SEF:

I medlemskapet ingår hemförsäkring inklusive reseförsäkring, medlemsolycksfall för fritiden inklusive kristerapi, inkomstförsäkring i 100 dagar, grupplivsförsäkring (livförsäkring, även för barn), alla via Folksam. Därutöver juristförsäkring via Help.