Jimmy Åsberg berättar att han under 2006-2008 var ombudsman i Gävleborg.

– Den bild jag hade av Elektra då var att det var en stor och seriös firma, med en bra facklig verksamhet. Men nu, när jag kom tillbaka, fick jag berättat för mig att våra medlemmar inte kunde tanka sina företagsbilar och att de inte kunde ta ut materiel hos grossisterna.

Men det fanns fler problem. Bland annat ett väldigt strulande med den senaste löneökningen, som företaget på eget bevåg betalade ut enligt Märket innan någon löneförhandling skett, och som företaget månaden efter kvittade bort.

– Jag begärde förhandling för brott mot förhandlingsordningen enligt Installationsavtalet och kvittningslagen, berättar Jimmy Åsberg.

Visste inte ens hur många anställda det fanns

Det var även stora brister i det fackliga inflytandet på företaget, MBL, enligt Jimmy Åsberg.

– De förtroendevalda fick ingen information alls. Man visste inte ens hur många anställda det fanns i företaget.

– De saknade också information över hur organisationen såg ut i företaget. Vem är chef över vem? Vad har de för ansvarsområden? Vem har arbetsmiljöansvaret?

Jimmy Åsberg kallade till förhandling efter förhandling.

– Jag har haft över 20 sittningar med företaget under en period av åtta månader. Det har tagit väldigt mycket tid.

Stora brister i las-listor

Gällande varslet som landade i att två av tre varslade var fackliga förtroendemän berättar Jimmy Åsberg att han efterfrågade företagets las-listor. Men att det han fick se hade stora brister.

– Det saknades anställda, och för många som ändå stod med saknades det anställningstid.

Varslet hann aldrig verkställas, innan konkursen var ett faktum.

– Företaget har under hela tiden betalat ut lön, den kanske inte har stämt varje gång, men hade våra medlemmar inte fått sin lön hade vi från förbundet ansökt om att försätta företaget i konkurs mycket tidigare, än vad det nu blev, säger Jimmy Åsberg.