I september 2023 var Claes Thim tillsammans med kollegor från Byggnads och Målarna ute på skyddsronder på byggarbetsplatser i Stockholm.

I Gustavsberg stötte gruppen av en slump på matningar till elskåp med knivsäkringar upp till 315 ampere. Matningarna låg oskyddade på bilvägen, och en av kablarna var skadad, så att kopparen var synlig.

– De här skåpen stod ute fritt bland allmänheten, och var öppna. Jag tänkte ”shiit. Jag är ju själv farsa, och min son springer ju omkring överallt och pillar, det här är jätteilla”, berättar Claes Thim.

Skåpen stod på allmän mark men bredvid ett bygge. De regionala skyddsombuden försökte få tag på någon ansvarig för elskåpen, utan resultat. Värmdö kommunhus låg intill, så de knackade på där.

– Det låg ju i deras intresse, säger Claes Thim och tillägger:

– De här kablarna ska skyddas, man brukar gräva ned dem i rör, eller hänga upp dem. För att de inte ska skadas, de får inte ligga öppna som de gjorde här. På det här stället var dessutom skåpen öppna så man kunde komma åt strömförande delar, och det var i ett barnfamiljsområde.

Skadade elkablar
Skadade kablar i ett barnfamiljsområde, var vad de regionala skyddsombuden upptäckte.

”Hör ni av er om det nu?”

Inte heller de anställda på kommunhuset kunde få tag i någon ansvarig. Till slut kontaktade Claes Thim Elsäkerhetsverket och anmälde den farliga anläggningen.

Det här var alltså i september förra året. Det skulle dröja nästan ett halvår, i slutet av mars i år, innan han fick någon återkoppling.

– Först förstod jag inte alls vad personen som ringde talade om. Sen fattade jag att det handlade om den farliga anläggningen i Gustavsberg. ”Men vänta nu, vad pratar vi om? Hör ni av er om det nu? Det har gått över fem månader?”, sa jag.

– De sa att de hade ringt mig tidigare, men jag hade inga missade samtal från det numret. Och sedan frågade de mig om jag kunde åka ut till Gustavsberg och se om skåpen stod kvar och om de fortfarande var öppna. Men det är inte min uppgift, det är ju deras uppgift, de är den ansvariga myndigheten.

”Otroligt att det tar så lång tid”

Claes Thim berättar dock att han vet att Byggnads har kollat så att skåpen numer är låsta, och att den trasiga kabeln bytts ut.

– Men det får Elsäkerhetsverket åka ut och titta på själva.

– Jag tycker det är helt otroligt att det tar så lång tid innan de tar tag i ett sådant här ärende. Otroligt hanterat av en myndighet. Det är ren livsfara, någonting hade ju kunnat hända, det var i ett barnfamiljsområde.


Stefan Hultquist är överinspektör för Elsäkerhetsverket i region Öst och den som svarar på tidningens frågor.

Han säger att anledningen till att en av anledningarna till att myndighetens återkoppling tog så lång tid var att det fattades information i anmälan.

– Bland annat hänvisades det till en gata som inte fanns. Vi sökte anmälaren men fick inte tag i honom med en rimlig arbetsinsats.

– Vi gjorde bedömningen att anläggningen inte utgjorde någon överhängande fara.

Hur kunde ni göra den bedömningen?
– Utifrån den information vi fått i anmälan. Det handlade om öppna skåpdörrar, som vi förväntar oss att innehavaren stänger.

Och skadade kablar?
– Ja, men vi har inte möjlighet att åka runt till alla byggen.

– Och det är ju ytterst innehavarens ansvar att säkerställa sin anläggning.

”Vi är en liten myndighet”

Stefan Hultquist berättar att Elsäkerhetsverket i dagsläget endast har elva anläggningsinspektörer i hela Sverige, vara två i region öst, och att myndigheten alltid strävar efter effektivitet i sina insatser.

– Vi måste lägga en rimlig mängd arbete på att få tag i anmälaren och rätt uppgifter. Vi är en liten myndighet och måste prioritera var vårt arbete ger bäst nytta.

– Hade det här varit allvarligt så hade anmälaren kunnat skicka en ny anmälan till oss. Men vi gjorde bedömningen att det inte handlade om någon överhängande fara.

– Sedan blev det här ärendet liggande öppet och det beklagar vi verkligen, det pudlar vi för och ber om ursäkt för. Vi borde ha stängt ärendet. Vi förstår att det ser konstigt ut när det ligger öppet så länge och det har vi ingen riktigt bra förklaring på.

Skyddsombud: Resurserna är för små

Claes Thim ger följande respons på Elsäkerhetsverkets svar:

– Ett elskåp har ingen adress så i anmälan skrev jag korsningen på gatan där skåpet stod. Angående uppgiften om att de hade sökt mig förstår jag inte, för jag har inget missat samtal därifrån.

– Det här visar väl snarare på en myndighet som försöker göra det bästa de kan utifrån de resurser de får från styrande politiker, resurser som enligt mig är alldeles för små.