Under ett arbetsplatsbesök vid en av Teslas laddstationer har Elektrikerna uppmärksammat att elinstallationsarbete har utförts.

Elektrikerna har även fått tips om att denna typ av arbeten genomförs vid alla Teslas laddstationer runt om i Sverige.

Trots detta har Tesla inte registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, vilket innebär att arbetena är olagliga.

Det är bakgrunden till den polisanmälan som Elektrikerna nu gjort mot Tesla.

Alla ska registreras hos Elsäkerhetsverket

Alla aktörer som arbetar med el ska enligt elsäkerhetslagen vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Att Tesla inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket innebär alltså att företaget inte får utföra elinstallationer enligt svensk lagstiftning.

”Eftersom Tesla bryter mot svensk lagstiftning måste vi reagera. Vi kan aldrig acceptera olagliga elinstallationer”, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson, i ett pressmeddelande.