I strålande väder och högsommarvärme genomförde LO i helgen sin 30e kongress.

Det var många beslut som skulle fattas och som vanligt ett nattpass planerat för att allt skulle hinnas med. Anspänningen inför helgen var stor, hur ska det gå med organisationsplanen?

Hur blir debatterna om LOs ekonomi, om arbetstidsfrågan och om opinionsbildningen?

Eftersom jag är en del av LO:s styrelse får jag ansvar att vara föredragande för ett område. Det är alltid spännande att föra styrelsens talan, och dessutom lite pirrigt.

Alla ombud är verkligen pålästa och laddade med argument. Min känsla efter denna kongress är att den skapade enighet och en tro på framtiden. De många och hårda debatterna fördes sakligt och med konstruktiva inlägg och i kamratlig ton.

Fanns oenighet på kongressen

Det fanns oenighet på kongressen, men oenigheten grundade sig inte i vad vi ville åstadkomma. LO-förbunden är otvetydigt överens i den frågan.

Förbunden vill se ett starkare LO, högre löneökningar, kortare arbetstid, an starkare välfärd, socialförsäkringar som skyddar, bostadspolitik och investeringar som skapar jobb, tandvård för alla och fortsätta utveckla världens starkaste fackföreningar och landsorganisation.

Det är “huret” vi träter om, där kongressen till exempel debatterat frågan om kollektivavtal eller lagstiftning. Jag tycker att kongressen landade det bra, huvudvägen är att reformera genom kollektivavtal.

För mig är det två besluts som jag är extra stolt över. Att vi för första gången fått en medlem i Elektrikerförbundet invald i LO:s ledning. Det är stort för LO:s numer näst minsta förbund.

Stolt över organisationsplanen

Det andra är organisationsplanen. Till förra kongressen skrev Elektrikerförbundet en motion om att det behöver göras en översyn av den dåvarande organisationsplanen.

Under denna kongressperiod har ett gediget arbete gjorts och efter långa och svåra diskussioner kunde styrelsen lägga fram ett förslag som kongressen antog.

Det innebär att förbundet numer finns med som en fullvärdig medlem i organisationsplanen, och är representerad på ett mer korrekt sätt.

Den innehåller också en tydligare plan om hur tvister ska lösas och vad förbundet har för skyldigheter. Stort tack till alla de på LO:s kansli som slitit med att få klar planen.

Slitsamt men roligt på kongressen

Att vara på kongress är högtidligt, lite slitsamt men framför allt roligt.

Men det är även ett avsked till fackliga kamrater och sådana är sorliga. Med andra ord: en kongress innebär alla känslor på en och samma gång.

Den här gången fick vi tacka av LO:s ledning. Jag vill tacka Sanna, Tessan och Torbjörn för allt arbete ni lagt ner och det engagemang ni visat.

Men framför allt för ert kamratskap. Jag vet att ni alla kommer att få en betydligt lugnare vardag, det har ni gjort er förtjänta av! Stort tack och lycka till i framtiden.

Stolt när elektriker står i talarstolen

Som ordförande blir man lite extra stolt då våra representanter tar till orda i talarstolen och gör kloka inlägg. Många har kommit fram till mig och berömt er, tack för att ni gör förbundet starkare.

En av de viktigaste funktionerna på en kongress är mötesordförandena.

Jag är imponerad av deras arbete hur de klarar av att ställa upp svåra beslutsordningar eller dra ett skämt när stämningen behöver lättas upp, vi fick till och med höra en rapp.

Även här är förbundet välrepresenterade då två av presidieordförandena kommer från förbundet. Vi ska vara stolta över att vi är efterfrågade, och jag är glad över det.

Stolt att Louise blir LO:s vice ordförande

Till sist vill jag tacka Louise för det goda samarbete vi haft, och allt hon gjort för förbundet.

Jag kommer naturligtvis sakna dig, men jag är samtidigt väldigt stolt över att du har blivit vald till LO:s förste vice ordförande. Det känns bra att vi kommer att träffas regelbundet på LO:s styrelsemöten.

Lycka till med ditt nya uppdrag, vi har stora förväntningar på dig.

Men glöm heller aldrig att du kan räkna med oss, Elektrikerförbundet kommer göra vad vi kan för att LO ska förbli en stark organisation.