En kort tillbakablick

1932 beslutade montörerna på AEG i Göteborg att bilda en Montörklubb. 

1992 bildade göteborgarna ”AEG montörernas Aktivitetskassa” för att främja sammanhållningen och kamratskapet inom klubben samt ordna fritidsaktiviteter. 

1993 var ett dystert år, då gick Elektrounion i konkurs. Måndagen den 22 februari 1993 begärdes Elektrounions moderbolag i konkurs och sent på tisdagen var det dags för dotterbolagen bland annat Elektrounion Väst, Elektrounion Syd och Vanadis att kasta in handduken.

Aktivitetskassan fick efter konkurserna en stor roll. Den sociala verksamheten blev en stöttepelare för många av medlemmarna. Kontakten mellan gubbarna uppehölls genom uppvaktningar, sjukbesök, idrottsengagemang, resor, ja i stort sett som om inte Elektrounion/AEG gått i graven. 

1994 ombildades Aktivitetskassan och namnändrades till ”Gamla AEG-Pojkar”, GAP.

1994-2024

Vad har hänt under dessa år? Jo, vi har bedrivet idrottsliga aktiviteter som boule, bowling och golf. Resor till flera ställen i Sverige bland annat Selma Lagerlöf spa, Hjalmars revy i Örebro, Mamma Mia i Stockholm, Fame i Malmö, Hemmeslöv, Stenungsbaden.

Vi har även gjort resor inom Europa: Danmark, Tyskland, Spanien, Portugal, England och Polen. Vårfester och vinprovningar har avlöst varandra och vid de flesta tillfällen ihop med respektive. Allt under en 30-årsperiod.

Efter pandemin så avtog verksamheten, av naturliga skäl, och har sedan dess varit svår att starta om. Senaste träffen, även då med respektive, skedde på Strandbaden i Falkenberg november 2022.

Numera är våra 30 medlemmar spridda över landet från Lund till Mariestad, nio är bosatta i Göteborg.

En annan sak som försvårar den fysiska kontakten är en hög medelålder: 72,5 år. Vi är från 57 till 84 år men de flesta är uppegående och klara i huvudet!

Hur blir det framöver? Skall en av de äldsta SEF-klubbarna gå i graven?

Ja, det är frågan som vi nu skall ställa till våra medlemmar.