Intresset var stort när Avdelning 10 höll sitt andra representantskap efter att avdelningens område ändrades 2023. Representanter från nästan alla klubbar deltog på mötet som hölls i Folkets Park i Trollhättan.

Dagen innehöll bland annat information från Arbetsmiljöverket och deras arbete mot arbetslivskriminalitet.

Personer lyssnar på talare på en scen.
Stor uppslutning på avdelning 10:s representantskap.

IF Metall informerade sedan om deras utmaning med Tesla och förklarade lite djupare om konflikten och dess historia. Elektrikernas förbundsordförande Urban Pettersson och förbundsombudsman Anton Levein gästade också mötet. 

Val av avdelningsstyrelse och ombud till CR genomfördes och motioner behandlades. 

Styrelsen består nu av:
Daniel Lundblad, ordförande
Cia Holm, ledamot
Daniel Johansson, ledamot
John Nisén, suppleant