Onsdag den 6 mars så besökte ombudsman Peter Hjortskog företaget Provektors arbetsplats i Götene, där 12 av Provektors elektriker för tillfället installerar el vid nybyggnationen av en biogasanläggning, där gödsel, halm och bioavfall ska förädlas och bli till förnybart och klimatvänligt bränsle för olika fordon.

Restprodukten som bildas i processen kommer att kunna återanvändas av lantbruken som gödsel på åkrarna.

Elektriker på arbetsplats.
Klubbordförande Andreas Hasslekvist.