Viktiga åldrar

Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år från och med 2023. När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg är tidigaste ålder för att få dessa förmåner 66 år. Det var tidigare 65 år.

För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Från 2026 ändras den så kallade ”riktåldern” till 67 år. Det innebär att du som är född 1963 eller senare kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast.

Så länge får du jobba kvar

Är du anställd har arbetsgivaren rätt att säga upp dig vid en viss ålder. Från i år, 2023, gäller att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 69 år.

Från i år, 2023, gäller att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 69 år.

Men det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Tjäna mer på att jobba längre

Att jobba längre har flera ekonomiska fördelar. I den allmänna pensionen tjänar du in fler pensionsrätter så länge du väljer att fortsätta att jobba. Väntar du med att ta ut pensionen kommer dessutom den månatliga utbetalningen att öka.

Fortsätter du att jobba även det år du fyller 66 år får du längre skatt på dina inkomster. Du får ett högre jobbskatteavdrag än dina yngre kollegor. 

Det förhöjda jobbskatteavdraget får du från det år du fyller 66. Det förhöjda grundavdraget gäller från det år du fyller 67. 

Det förhöjda jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget innebär tillsammans att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till drygt 36 000 i månaden. Samtidigt blir pensionen högre.

Pensionssystemet förklarat

Pyramid uppdelad i tre delar, den undre märkt med texten allmän pension, mittendeen med tjänstepension, och den övre med privat sparande.
Pensionspyramiden.

Pensionen brukar beskrivas i tre delar: allmän pension + tjänstepension + privat pension.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension.

Garantipension är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Varje år avsätts 2,5 % av din pensionsgrundande inkomst till premiepensionen.

Du väljer själv hur du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP/SÅFA

Tjänstepensionen har du rätt till om du arbetat på arbetsplatser med kollektivavtal, eller om arbetsgivaren tecknat särskild tjänstepension för dig.

Den privata pensionen består av det du själv sparat i olika pensionslösningar.

För Elektrikernas medlemmar

Elektrikerförbundet har förhandlat fram extra pensionsavsättningar i sina stora kollektivavtal.

Elektrikerförbundet har förhandlat fram extra pensionsavsättningar i sina stora kollektivavtal.

Förutom de 4,5 procent som gäller för alla kollektivavtal på LO-området så har de anställda som arbetar på arbetsplatser där Installationsavtalet gäller 1,5 procent extra pensionsavsättning, och de anställda på Kraftverksavtalet, i och med 2023 års avtal: 1,9 procent extra.

Målet är att alla anställda under Elektrikernas avtal ska ha en total pensionsavsättning på 10 procent.

Källa: Pensionsmyndigheten, Dagens Arena