Årstidens mörkaste period är över och vi går mot vår och ljusare tider, snart är det inte längre mörkt när man stiger upp på morgonen. Med ljuset kommer energin tillbaka och man känner sig lite piggare.

Den energin kommer att behövas i vår då det kommer att vara en hektisk period med många spännande och roliga saker som händer.

Under mars kommer bland annat våra nya avdelningar hålla representantskapsmöten. På mötena tar man till exempel beslut om motioner som ni medlemmar har skickat in och väljer avdelningsstyrelse. Jag kommer att vara med på flera möten och ser fram emot att få träffa våra förtroendevalda.

Men vårens största händelse är avtalsrörelsen. I veckan som gått har vi startat på allvar, vi har träffat våra motparter på de största avtalsområdena och växlat avtalskrav.

Det är alltid lika spännande att lämna över våra krav och se hur de tas emot att ta del av vad motparterna kräver. Det blir väldigt tydlig vem som företräder medlemmarna och vem som företräder arbetsgivarna.

Angrepp på arbetare

Den som säger att klass har spelat ut sin betydelse i Sverige har missat att jämföra fackens avtalskrav med arbetsgivarnas. Om man ändå skulle tvivla, då ska man läsa LOs senaste rapport om Makteliten där utvecklingen av inkomstskillnader följs.

Den genomsnittliga inkomsten för den grupp LO kallar den ekonomiska eliten – vd:arna på 50 av de största svenska företagen – motsvarar i årets undersökning 66 elektrikerlöner.

Deras avtalskrav inleds som vanligt med en traditionell gemensam eländesbeskrivning om hur mörk framtiden är för byggbranschen trots alla nya möjligheter.

Förutom Svenskt Näringslivs hårda och omfattande samordning finns även en väldigt tydlig samordning mellan arbetsgivarföreningarna i byggbranschen. Deras övergripande krav är desamma mot oss, Byggnads och Målarna.

Deras avtalskrav inleds som vanligt med en traditionell gemensam eländesbeskrivning om hur mörk framtiden är för byggbranschen trots alla nya möjligheter för branschen såsom solcellsanläggningar, laddningsinfrastruktur, energieffektivisering för grön omställning med mera.

Det är klassiska angrepp på arbetstiden, utbildningskrav och anställningstryggheten.

Skyddsombudens roll

För att inte drabbas av försämringar behöver vi hålla ihop och få fler medlemmar. Det finns ett av deras krav som verkligen sticker ut och är ett angrepp på föreningsrätt med tydliga ekon från förra seklet. Arbetsgivarna vill ha rätt att själva utse skyddsombud.

Det är ett angrepp som jag inte varit med om tidigare. Arbetsgivarna pratar ofta om samverkan när det gäller arbetsmiljön och det är ett viktigt verktyg för både fack och arbetsgivare i arbetet för en säker arbetsplats men det är en arbetsmetod. Vad som uppdraget handlar om har arbetsgivarna verkligen inte förstått.

Det finns väl ingen som på allvar tror att ett skyddsombud som arbetsgivaren utsett skulle våga gå emot arbetsgivaren?

Skyddsombudets viktigaste roll är att företräda våra medlemmar i arbetsmiljöfrågor när arbetsgivaren inte gör vad som krävs. Det handlar om makt och i det här fallet vem som ska bedöma vad som är en tillräckligt bra arbetsmiljö.

Det finns väl ingen som på allvar tror att ett skyddsombud som arbetsgivaren utsett skulle våga gå emot arbetsgivaren?

Skjut inte budbäraren

Det är också på sin plats att påminna om att arbetsgivaren alltid kan på eget initiativ ta tag i de arbetsmiljöproblem som behövs åtgärdas.

Om arbetsgivarna vill att det ska finnas fler skyddsombud har jag följande råd; skapa en öppen kultur där det är naturligt att lyfta fram alla arbetsmiljöproblem, skjut aldrig budbäraren.

Höj lönen för aktiva skyddsombud, för att höja statusen och visa uppskattning.

Värdera de egna anställdas hälsa och arbetsmiljö högre än kunden och dennes krav.

Passa på att höja lönen för aktiva skyddsombud redan nu innan lönerevisionen för att höja statusen och visa uppskattning för deras viktiga arbete.

I våra avtal står det att skyddsombudens uppdrag ska tas i beaktande vid lönesättning.

Solceller är framtiden

Jag vill avsluta med en solskenshistoria. Solcellsbranschen växer så det knakar. Vi har nu tecknat avtal med ett företag som heter Sesol som på kort tid vuxit till att bli en av de större företagen i branschen.

Det som är extra kul och spännande med denna överenskommelse är att vi har blivit inbjuda till företagets kick-off i Jönköping för att prata om kollektivavtalet, vårt förbund och att värva medlemmar.

I en snabbväxande bransch är det viktig att vi finns med och tecknar kollektivavtal.

I en snabbväxande bransch är det viktig att vi finns med och tecknar kollektivavtal, värvar medlemmar och bildar klubbar. Om vi inte lyckas är risken stor att det blir vilda western och seriösa företag konkurreras ut av mindre nogräknade.

Jag kan konstatera att cirka 8 procent av våra medlemsinträden i januari var solcellsmontörer, vilket är kul och en bra start men vi är långt ifrån klara!