Försöksverksamheter med nio olika branschskolor har pågått sedan 2018. Syftet har varit att erbjuda utbildning inom bristyrken. För energibranschen handlar det om utbildning till distributionselektriker.

På det som döpts till Branschskola Distributionselektriker, som Åsbro kursgård utför på uppdrag av Skolverket sedan 2018, går idag 35 elever.

Nu har regeringen aviserat att skrota denna utbildning.

Anledningen enligt skolminister Lotta Edholm (L) är att endast en tredjedel av de budgeterade medlen för landets branschskolor använts under det senaste läsåret.

Det beror främst på att cirka hälften av branschskolorna inte lyckats få tillräckligt antal elever till sina utbildningar, och därmed inte sökt några pengar. Men Åsbro Kursgård har haft fullt hela tiden.

Branschskola vid Åsbro Kursgård

Alla gymnasieskolor som erbjuder El- och Energiprogrammet kan erbjuda sina elever att utbilda sig till Distributionselektriker, via Branschskole-satningen.

Detta innebär att eleven läser de ordinarie gymnasie- och programgemensamma samt valbara kurser på sin hemskola.

Programfördjupningen eldistribution som ger yrkesbevis till distributionselektriker, sker på Åsbro.

I Sverige utbildas årligen cirka 130 distributionselektriker, varav 100 av dem på Åsbro Kursgård. År 2022 utbildades 35 av de 100 via ”Branschskola Distributionselektriker”.

För att kunna utbilda distributionselektriker krävs ett övningsfält med luftledningar och ett kabelnät.

Åsbro har ett unikt övningsfält på 130 hektar med luftledningar i olika spänningsnivåer på flera kilometers längd. Det är det enda övningsfältet i norra Europa.

Stort sug efter godkända elever

Enligt regeringens förslag ska beslut tas under vårterminen 2023.

Dessutom kommer det i så fall ske med omedelbar verkan efter halvårsskiftet, vilket kan innebära att flertalet elever får avbryta sin utbildning utan att den blir komplett.

Företag ringer varje vecka och frågar om vi har några nyexaminerade som de kan anställa.

Mikael Carlsén

Enligt Åsbro kursgårds vd, Mikael Carlsén, går alla elever ut i arbete efter godkänd utbildning.

– Företag ringer varje vecka och frågar om vi har några nyexaminerade som de kan anställa. Det är ett stort sug efter dom, så skattemässigt får staten igen pengarna nästan direkt. Det är djupt tragiskt om förslaget går igenom, säger Mikael Carlsén, till tidningen Energi.

”Ett ogenomtänkt beslut”

Även Elektrikernas Petter Johansson håller med om att beslutet att skrota branschskolan på Åsbro är ett ogenomtänkt beslut.

Petter Johansson i halvfigur.
Petter Johansson, ombudsman på förbundskontoret.

– Idag finns det mindre än 50 personer i Sverige som har den kompetens som behövs för att underhålla och bygga nytt stamnät. All nybyggnation som sker på dessa anläggningar utförs i dagsläget av utländsk arbetskraft, säger han, till tidningen Energi.

I ett pressmeddelande från Energiföretagen säger Andreas Lepa, ansvarig för kompetensförsörjning, om regeringens beslut att lägga ned branschskolorna:

– Det är faktiskt inget annat än en smärre katastrof för branschen.