Kristin Zetterlind
Kristin Zetterlind

Klubbordförande för Eitech i Örebro, vikarierar som ombudsman i region Mitt med placering i Örebro under Fredric Lundahls föräldraledighet.

Tomas Åberg
Thomas Åberg

Tidigare ombudsman i region Väst, lämnade förbundet för att under några år arbeta som HR-specialist för byggbolaget Serneke. Nu är han åter ombudsman för Elektrikerna i region Väst.

Claes Thim
Claes Thim

Tidigare förtroendevald i region Mitt lämnade förbundet för att arbeta som lärare. Sedan blev han ombudsman i Transport, för att till slut återvända till Elektrikerna där han nu är ombudsman i Stockholm.

Bild: Gustav Gräll

Sven Höckert
Sven Höckert

Ombudsman i region Nord, arbetar under våren halvtid i Stockholm, för att där fokusera på avtalsteckning, och halvtid som ombudsman i avdelning 15, det vill säga Jämtland och Västernorrland.