Kristin Zetterlind
Klubbordförande för Eitech i Örebro, vikarierar som ombudsman i region Mitt med placering i Örebro under Fredric Lundahls föräldraledighet.
Thomas Åberg
Tidigare ombudsman i region Väst, lämnade förbundet för att under några år arbeta som HR-specialist för byggbolaget Serneke. Nu är han åter ombudsman för Elektrikerna i region Väst.
Claes Thim
Tidigare förtroendevald i region Mitt lämnade förbundet för att arbeta som lärare. Sedan blev han ombudsman i Transport, för att till slut återvända till Elektrikerna där han nu är ombudsman i Stockholm.
Sven Höckert
Ombudsman i region Nord, arbetar under våren halvtid i Stockholm, för att där fokusera på avtalsteckning, och halvtid som ombudsman i avdelning 15, det vill säga Jämtland och Västernorrland.