Välfärden i Sverige mår skit.

År av otillräcklig finansiering har tärt hårt på den. Det är ingen nyhet och i valet lovade alla partier en upprustning. SKR uppskattar att staten måste skjuta till 20 miljarder för att hålla samma nivå som idag.

Den konservativa regeringen gav 6 miljarder. Helt krasst betyder det att vi nästa år kommer vi få sämre välfärd. Pengar är dock inte allt och värre förslag från regeringen väntar alldeles runt hörnet.

Det handlar om Tidöavtalet.

Med all tydlighet sänder avtalet ut signalen att människor som inte kommer från Sverige måste jobba hårt både ekonomiskt och med sin identitet för att få samma rättigheter som de infödda.

Exempelvis formuleras ett av målen i avsnittet om migration och integration så här:

”Att införa en kravbaserad integrationspolitik, där den som vistas långvarigt i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska.”

Exakt vad det betyder är svårt att veta. Vi kan dock vara säkra på att alla som inte “sverigevännerna” idag betraktar som svenskar kommer få det tufft att passa in.

Akut brist på folk

För 15 år sen landade jag mitt första riktiga jobb på ett äldreboende. Det var en slump. Jag hade inte sökt jobbet utan blev uppringd av chefen.

De hade akut brist på folk över sommaren och jag hade varit där som feriearbetare året innan.

Ibland ifrågasätter jag hur smart det egentligen var av cheferna att låta mig jobba där.

Ibland ifrågasätter jag hur smart det egentligen var av cheferna att låta mig jobba där, arbetskraftsbrist eller ej. Jag kunde ju inget om äldreomsorg.

Jag kunde svenska och som inföding var jag van vid att prata med äldre svenskar. För att klara jobbet var min medfödda svenskhet inte tillräcklig kompetens.

Äldreomsorg med stolthet

Jag gick rakt in som sommarvikarie på heltid. Jag var 18 år och saknade utbildning för jobbet. Jag kände mig rätt otillräcklig, men gnetade på.

Med tiden fick jag viss utbildning av arbetsgivaren. Det hade dock aldrig gått om inte kollegorna varit så stabila och kompetenta.

Det hade aldrig gått om inte kollegorna varit så stabila och kompetenta.

Många av dem var födda i ett annat land än Sverige. Här hade de skaffat sig den yrkeskunskap som krävdes för jobbet och sökt sig till äldreomsorgen.

De jobbade i äldreomsorgen med stolthet, det är fint att ta hand om människor.

Oseriös politik

Cirka 30 procent av alla som jobbar i välfärden är inte födda i Sverige. En seriös politik för välfärden kan inte kringgå det faktum att vi behöver dem och fler därtill för att klara bemanningen.

Tyvärr leds landet just nu inte av seriösa politiker. Istället styrs vi av partier som tycker det är viktigare att prata om identiteten svensk än om hur samhället ska fungera.

Det är en politik som kan stå oss riktigt dyrt.