Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, tog itu med våra frågor.

Hur kan vi exportera el till kontinenten, samtidigt som överföringskapaciteten är dålig från norra till södra Sverige?

– För det första är det fel att säga att vi har för dålig kapacitet i Sverige internt. Överföringskapaciteten i Sverige från norr till söder är Europas största överföringskorridor på 7 300 MW. Den räcker vanligtvis till för Sveriges behov.

– Men vid hög efterfrågan på export till andra länder, som också vill ha billigare el från norr, då räcker inte kapaciteten till också för det. Då blir korridoren mellan våra elområden full.

Det är fel att säga att vi har för dålig kapacitet i Sverige internt.

– Och blir det fullt, då fungerar den europeiska elmarknaden så att då startar någon ny produktion någonstans, som inte kommer från vattenkraften i norr. Det kan vara i till exempel Karlshamn eller Holland. Den sätter då priset för hela det området.

– Men Svenska Kraftnät ska investera hundra miljarder kronor de närmsta tio åren på överföring, så på så sätt behöver kapaciteten förstärkas.

Kartan över elförbindelserna med kontinenten.
En karta över elförbindelserna med kontinenten hittar du här (pdf).

Vilka vägar går kablarna som tar elen ner till kontinenten?

– De går från Uppland till Finland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Norge. (se faktaruta nedan)

Du menar att Sverige inte alltid kan exportera all den el som Europa behöver, varför är det så?

– Man skulle kunna säga att vid vissa tillfällen så är våra kablar för stora. Det här beror förstås på att kärnkraft på kort tid lagts ner i södra Sverige.

– Då kan man säga att kapaciteten inte är tillräckligt hög för att vi ska kunna exportera maximalt vad dessa kablar klarar av.

Elens motorvägar till Europa

Det svenska transmissionsnätet har cirka 16 000 kilometer kraftledningar, 175 transformator- och kopplingsstationer och utlandsförbindelser med både växel- och likström. Transmissionsnätet använder mycket hög elspänning, 400 eller 220 kilovolt (kV). 

Transmissionsnätet transporterar el från de stora elproducenterna till de regionala distributionsnäten. De går genom hela landet och kopplar ihop Sveriges elnät med andra länders.

Sverige har likströmsförbindelser med Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Vi har även växelströmsförbindelser med Finland, Norge och Danmark. Svenska Kraftnät liknar Transmissionsnätet vid motorvägarna för el.

Distributionsnäten är ungefär som elens landsvägar och gator.

Källa: Svenska Kraftnät


Undrar du också över något som du vill att tidningen ska bena ut? Det kan handla om sådant som elproduktion, elsäkerhet, arbetsrätt eller kanske vilka arbetskläder du har rätt till? Hör i så fall av dig till elektrikern@lomediehus.se så hjälper vi till!