Bakgrunden till projektet är att tio parter i byggbranschen, bland annat Elektrikerna, för ett år sedan vände sig till Prevent och bad organisationen att ta fram material om graviditet, amning och menstruation.

Arbetsmiljöorganisationen Prevent ägs tillsammans av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och arbetar på uppdrag av dessa.

– Man eftersökte goda exempel på arbetsplatser som arbetat med frågorna, men även kunskapsunderlag som vad arbetsplatsen ska ta hänsyn till när en kvinna som jobbar som elektriker blir gravid, berättar Malin Strömberg.  

Riktat till chefer och skyddsombud

Det hela mynnade ut i en egen sida på Prevent. Där kommer nu att finnas information om mens och graviditet fokuserat på byggsektorn. Det är filmer med diskussionsfrågor och checklistor att använda på arbetsplatserna.

Det finns även en skrift som går att ladda ned som pdf, där det mer ingående går att läsa sig till hur man kan arbeta med frågorna.

– Vi riktar oss främst till chefer och skyddsombud. Vi vill visa att det här är inget jobbigt, det är jättelätt att arbeta med de här frågorna.

Skriften går att ladda ned på Prevent.se.

Vad bör man tänka på när det gäller menstruation?

– När det gäller menstruation finns inte en rad skrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, men frågan har bubblat upp som en arbetsmiljöfråga de senaste åren.

– Det handlar främst om arbetsplatsens utformning och om hygien, att det finns fullt utrustade toaletter med rinnande vatten, sopkorgar och så vidare.

Anledningen till att parterna nu efterfrågat detta, kan det bero på att det kommit in fler kvinnor i branschen?

– Ja, absolut. När en kvinna blir gravid står en del arbetsgivare helt handfallna. ”Åh, herregud nu är Lisa gravid, vad ska vi göra nu?”

– För det finns en ganska rigorös lagstiftning kring gravida på arbetsplatsen, och då tror jag att arbetsgivare kan bli lite rädda, ”kan vi verkligen anställa kvinnor?”

Allt som gör att det fungerar för kvinnor på en arbetsplats gynnar även männen.

Malin Strömberg

– Så det vi har försökt att visa är att det här är inget svårt, det är lätt att göra rätt.

– Och allt som gör att det fungerar för kvinnor på en arbetsplats gynnar även männen, för det är ju inte så att män vill ha smutsiga toaletter och kvinnor rena. Utan de här åtgärderna gör att det blir bättre för alla.

Hur ska ni nå ut med detta?

– Prevent har ju sina kanaler, men de når ofta inte ut i byggsektorn. Det är inte ofta som man inom byggsektorn går in på Prevent och läser om mens och graviditet, men de tio parter som har uppvaktat oss i frågan har ju egna kanaler, som Elektrikerförbundets tidning. Det är ni som har musklerna att komma ut med informationen.