Kjell-Åke Withell är både klubbordförande och skyddsombud på Elajo i Linköping, en arbetsplats han haft i snart 40 år.

Sedan ett år tillbaka är han också Elektrikerförbundets ordinarie ledamot i bolagsstyrelsen.  

Han behövde ingen lång betänketid innan han beslöt sig för att anta uppdraget.

– Jag var kassör i annan förening, så jag hade sett lite siffor tidigare. Är man bara lite ekonomiskt och fackligt intresserad är det här ett rätt så intressant uppdrag, tycker han.

Elektrikerförbundet har två poster i Elajos bolagsstyrelse, så Kjell-Åke Withell har sällskap av en suppleant till styrelsemötena. De är noga med att alltid åka båda två.

– Om jag är med på åtta möten och sedan blir sjuk till det nionde, då skulle suppleanten annars komma in som helt novis.

Stora bilkostnader

Kjell-Åke Withell var också suppleant innan han blev ordinarie. Han tycker att åren i bolagsstyrelsen gett honom en större förståelse för vad det innebär att driva ett bolag –  och alla kostnader det medför.

– Till exempel är bilkostnader en rätt stor utgift i en koncern. Som vanlig medlem tänker man nog inte på sådant.

Som förberedelse inför uppdraget gick Kjell-Åke Withell en tvärfacklig grundkurs på Runö folkhögskola om hur arbete i bolagsstyrelser går till.

Han har under sin tid i bolagsstyrelsen hunnit lära sig många nya förkortningar och begrepp från affärsvärlden. Det gör att han lättare hänger med i diskussionerna.

Ibland får man fråga vad det är som avses.

Kjell-Åke Withell

– Men ibland får man fråga vad det är som avses, säger han.

Bolagsstyrelsen möts fem gånger per år. Kjell-Åke Withell får ersättning för alla sina utgifter, som resor och förlorad arbetstid. Men något styrelsearvode får han inte.

Det kan dock se lite olika ut i olika koncerner, framhåller Kjell-Åke Withell.

– Många andra bolag har rätt stora summor i ersättning.  

Sitta på två stolar

Som arbetstagarrepresentant ska han inte bara se sakerna som avhandlas ur ett fackligt perspektiv, utan se till vad som är bäst för bolaget som helhet.

– På det sättet sitter man ju lite på två stolar, tänker Kjell-Åke Withell.

Men hittills har han inte behövt reservera sig mot något beslut.

Och även om tystnadsplikt gäller i vissa ärenden, som vid olika uppköp, får han ändå rådgöra med en ombudsman eller sitt regionala skyddsombud. Då omfattas även de av tystnadsplikten.

– För mig är det där inget problem eftersom jag brukar vara rätt tyst av mig även privat, säger han.