Vibrationsguiden” består av två delar, en för hand- och armvibrationer och en för helkroppsvibrationer.

Här finns det mesta i faktaväg kring hälsorisker och lagstiftning, olika gränsvärden samt var och när det är störst risk att bli utsatt.

Guiden innehåller också checklistor och förklarande tabeller så att du lättare kan hålla koll på dig. Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera är de fyra grundstegen som förklaras närmare.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som finns.

Därför är det främst tänkt som ett verktyg för praktisk vägledning i arbetsplatsens systematiska skyddsarbete och riktar sig i huvudsak mot chefer och skyddsombud.

Men egen kunskap är förstås nog så viktigt, det är ju till syvende og sist dina händer och armar.

Guiden är gratis och framtagen av Prevent tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Byggnads och Byggföretagen.

Du hittar Vibrationsguiden här.