Byggnads var initiativtagare till manifestation ”Rädda jobben- stoppa kriminella byggföretag” som ägde rum på Mynttorget i Stockholm förra onsdagen.

– Även vi i elbranschen märker att vi har oseriösa aktörer som jobbar lite i skuggorna i Sverige. De driver företag, har bulvaner och målvakter på företagen. De tar in människor i beroendeställning, säger Karolina Dahl. 

Manifestationen på Mynttorget.

Hon tycker att kriminaliteten i byggbranschen måste lyftas mer. Och att fler aktörer än Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket behöver kopplas in för att få bukt med problemen. 

Lennart Weiss

Arbetslivskriminalitet

Granskningen: Alla öst­euro­peiska bygg­bolag fusk­ade

Reportage

– Vi måste börja blanda in Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen behöver bli hårdare med vilka arbetsgivare de skickar arbetssökande till, säger Karolina Dahl.

Hon menar att dagens arbetsmarknad möjliggjort för kriminella och fuskande byggföretag att verka i Sverige. 

– Vi har en rörlig arbetsmarknad inom EU med fri konkurrens. Det har gjort det lättare för utländska företag att komma hit och arbeta. De behöver inte betala skatt i Sverige eller så smiter de från den. Och människorna de tar med sig hit är utanför systemet och blir helt beroende av sina arbetsgivare. 

”Affärsmodellerna leder till fusk”

Biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson,S.

Biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson, S, var en av talarna under manifestationen. Han menade att det är affärsmodellerna som leder till fuskandet. Därför är det dem man behöver ge sig på.

– Precis som flugor söker sig till skit, så är det möjligheten att tjäna pengar som gör att den typen av företagande nu växer, sa han.

David Aura invid en tegelvägg

Upphandlingar och osund konkurrens

Offentliga upp­hand­lingar: ”Det bör inte bara handla om lägsta pris”

Reportage

Ministern menade att för att kunna slå undan benen på dessa affärsmodeller behöver tre saker göras: 

– Vi behöver se till så att det blir svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad. 

Regeringen har redan lagt förslag

Civilminister Ida Karkiainen hänvisade tillbaka till dessa tre åtgärder när det var hennes tur att tala under manifestationen.  

– Översatt till den offentliga upphandlingen vill jag säga så här: Det måste bli svårare för fuskare att få ta del av offentliga kontrakt, det behöver bli lättare att upptäcka fusk i offentliga upphandlingar och mer kännbart när man väl upptäcks med att ha fuskat i ett uppdrag.

Hon framhöll att regeringen redan lagt förslag om en effektivare tillsyn av offentliga upphandlingar och en mer effektiv överprövning. 

– Vi har också bett Upphandlingsmyndigheten att stötta arbetet med att upphandlare ställer krav på arbetsrättsliga villkor. 

”Ett snabbt sluttande plan”

Stefan Slottensjö, snickare och förtroendevald i Byggnads.

Stefan Slottensjö, snickare och fackligt förtroendevald i Byggnads är en av initiativtagarna till manifestationen. Han har länge sett med stor oro på utvecklingen med allt mer arbetslivskriminalitet på byggena.  

– Om det inte är fritt fall, så är det ett snabbt sluttande plan neråt, sa han.  

Från scenen underströk han att politikerna visserligen måste se till så att det är rent hus. 

–  Men vi måste också göra vårt jobb. Vi måste fråga vad det är för företag vi ser på byggena. Det gäller bara att vi blir tillräckligt många som gör det.