Det var Thomas Skoglund, VK9 som yrkade ”Noll kronor i arvode” för uppdragen i förbundsstyrelsen, verksamhetsledare och utskott, revisorer och centralt valutskott, med motiveringen:

”Jag vill att det förtydligas varför arvoden skall finnas för denna typ av uppdrag då arbetet sker på betald arbetstid.

Om det skulle vara så att man anser vissa uppdrag vara mera krävande än andra bör det regleras i lön och redovisas öppet vilka löner anställda har som grupp, ej på individnivå.

Historiskt har det funnits inläsningsarvoden det har även diskuterats kring ansvar knutet till uppdrag.

Jag yrkar på arvoden sätts till 0 kronor, och det tillsätts en grupp som ser över vad som ingår i anställningen eller uppdrag”.

Thomas Skoglunds yrkande röstades dock ned av mötet.