Tidningen har kontaktat såväl elektriker på golvet, projektledare som Installatörsföretagens chef för branschavdelningen.

Alla vittnar om olika problem med komponentbrist, stora som små.

Fakta om komponentbristen

  • I slutet av 2021 uppgav nästan 90 procent av de tyska företagen i tillverkningsindustrin att komponentbrist begränsar produktionen. Andelen företag vars produktion begränsas av komponentbrist i den svenska tillverkningsindustrin har inte begränsats av komponentbrist lika mycket, men har ändå stigit till rekordnivåer med svenska mått mätt.
  • Även om komponentbristen i Sverige har varit mindre allvarlig än i Tyskland och andra centraleuropeiska länder, så har den hämmat den svenska produktions- kapaciteten under 2021.
  • Förra året ökade svårigheterna för världens fabriker att hinna producera varorna som efterfrågas.
  • Inom de globala värdekedjorna har det varit stora störningar. Andelen fraktfartyg som står till, väntar på att lasta av containrar eller annat i hamnarna började stiga 2020 men hade fördubblats 2021, jämfört med genomsnittet 2018-2019.
En graf som visar att komponentbrist som hinder för produktionen inom tillverkningsindustrin ökat markant mellan åren 2020 och 2022.
Illustration med Medlingsinstitutets diagram över komponentbristen som hinder för produktionen i tillverkningsindustrin i procent.

Källa: Ur Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2021”