Arvid och Sebastian Brandt står högst uppe i silon och tittar på utsikten

Den som ska arbeta som elektriker på betongfabriken i Lund bör inte ha anlag för svindel. Arvid Svedberg och Sebastian Brandt på Eitech visar runt på Sydsten betong och stenbrott i Hardeberga.

Molnen stockar sig över stenbrottet i Hardeberga. Lund är sådär småkyligt som det kan vara i Skåne i januari. Här tillverkas betong som tillgodoser byggen över hela det södra landskapet.

Arvid Svedberg är en av två elektriker på Sydsten i Skåne. Tillsammans med Sebastian Brandt, båda är anställda på Eitech, har han ansvaret att sköta drift och underhåll på Sydstens sex olika anläggningar i Skåne.

– Jobbet är förenat med mycket ansvar här ute och det gillar jag. Visst, det är smutsigt och kan vara kallt, men vi styr oss själva. Vi planerar jobben själva, vi lägger upp dagarna själva och vi sköter oss själva, säger Arvid Svedberg.

En vanlig dag handlar om att sköta underhåll och att rycka ut om något går sönder.

– Mycket handlar om att hålla produktionen igång, för om produktionen stannar så kostar det såklart mycket pengar för företaget.

För den som vill testa på arbetet som elektriker på en betongfabrik kan det inom kort finnas utrymme. Arvid Svedbergs kollega, Sebastian Brandt, byter snart arbetsplats till Unionen där han ska arbeta som lokalombudsman i Skåne.

Arvid Brandt framför en hög silo

Arvid Svedberg utbildade sig till elektriker som vuxen och har hunnit arbeta på såväl byggen som serviceelektriker på en mindre firma innan han i november förra året värvades till Eitech i Lund.

Hundra år gammalt stenbrott

Det över hundra år gamla stenbrottet i Hardeberga har nyligen fått tillstånd att fortsätta brytningen ända fram till 2046.

Det är en vacker plats. Skåne har ont om berg, men tar du dig längst ned i stenbrottet så reser sig bergsväggarna framför dig. I brottet finns dammar med grundvatten som behövs för framställandet av betongen.

Här trivs fågellivet, änder guppar omkring i en av dammarna, större rovfåglar hovrar över bergsväggarna. Det finns till och med ett vattenfall i brottet.

Miljönämnden överklagade tillståndet

I september 2021 sade miljödomstolen ja till Sydstens verksamhet i Hardeberga ända fram till 2046. Beslutet innebär att Sydsten får tillverka högst 120 000 ton betong och bryta högst 800 000 ton berg och morän per år.

Beslutet har dock överklagats av miljönämnden i Lunds kommun.

Nämnden motsätter sig inte själva tillståndet och uttaget av sten. Däremot anser de att kravet gällande utredning kring nedsmutsning orsakad av transporter till och från täkten inte har tillgodosetts.

Jagades av Eitech

Arvid Svedberg utbildade sig till elektriker som vuxen och har hunnit arbeta på såväl byggen som serviceelektriker på en mindre firma innan han i november förra året värvades till Eitech i Lund.

– En av projektledarna på Eitech hade jagat mig ett halvår och försökt få med mig, och när det blev omorganisation på den tidigare firman så passade det mig väldigt bra.

Vad hade du velat veta om elyrket innan du valde att utbilda dig till just elektriker?

– Hur stort området som du kan arbeta som elektriker är, hur mycket olika arbetsuppgifter det finns, hur mycket det är att lära sig. Det är både positivt och negativt.

– Tröttnar man på att arbeta på en betongfabrik så finns det mycket annat att byta till.

Arvid Brandt klättrar upp för en stege
Högt uppe, ovanpå silorna, finns ett elskåp som säkerställer att produktionen fungerar. Utan el, ingen betong.

Betong: En hel vetenskap

Betong är i sig en hel vetenskap. Sydsten har omkring 400 olika recept på den betong de säljer. Olika recept beroende på kundens önskemål.

Bland annat finns betong som särskilt ska klara kyla, betong som särskilt ska stå emot brand och betong som ska klara vatten särskilt bra. I labbet tas nya recept fram och testas.

Fakta: Betong

  • Betong består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cement och vatten.
  • Betongens hållfasthet bestäms, förutom av vattencementtalet, även av cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning.
  • En mycket viktig faktor för betongens hållfasthet är själva partikelfördelningen hos ballasten.

Produktionen pågår dagligen. Stenkrosset från brottet, ballasten, forslas på band upp till höga silor. Där blandas det med vatten och cement i rätt mängd, för att sedan fylla betongbilarna som står under silorna som kor på rad för mjölkning.

För att inte betongen ska stelna under färd roterar betongbehållaren kontinuerligt ända fram tills dess att betongen levereras till kunden.

Utan el, ingen betong

Den som ska arbeta som elektriker på betongfabriken i Lund bör inte ha anlag för svindel. Högt uppe, ovanpå silorna, finns ett elskåp som säkerställer att produktionen fungerar. Utan el, ingen betong.

Betongen från Sydsten har använts bland annat i Öresundsbron, metron i Köpenhamn och i EES-bygget i Lund.

För den som vill testa på arbetet som elektriker på en betongfabrik kan det inom kort finnas utrymme. Arvid Svedbergs kollega, Sebastian Brandt, byter snart arbetsplats till Unionen där han ska arbeta som lokalombudsman i Skåne.

Arvid och Sebastian Brandt på väg upp för en trappa till silon

Produktionen pågår dagligen. Stenkrosset från brottet, ballasten, forslas på band upp till höga silor. Där blandas det med vatten och cement i rätt mängd, för att sedan fylla betongbilarna som står under silorna

Höga silos och en lastbil

För att inte betongen ska stelna under färd roterar betongbehållaren kontinuerligt ända fram tills dess att betongen levereras till kunden.

Fakta: Sydsten

  • Sydsten ägs till 50 procent av Skanska Industrial Solution AB och till 50 procent av Unicon Betong, Danmark.
  • Företagets historia började redan 1915 då häradshövding Ernst Wehtjestartade Dalby Stenkross AB.
  • Fabriksbetongtillverkning kom in som verksamhet runt 1950.

Text: Anna Norling
Foto: Emil Malmborg