Det var under ett medlemsmöte om försäkringar i VK8 i höstas, som Nina Embrin insåg att kunskapen om vilken hjälp medlemmarna kan få av facket brister.

– Under mötet framkom det att det var en medlem som hade kontaktat Insurello för att få hjälp. Han visste inte om att facket kunde hjälpa till med samma sak.

– Då sa ombudsmannen att ”kan du inte skicka in dina papper till oss, så kan vi se om vi kan hjälpa dig”. Men då svarade medlemmen att det inte gick, för han hade skrivit på ett avtal med Insurello.

Ingår redan i medlemsavgiften

Företagets Insurellos företagsidé är att hjälpa kunder att få ut ersättning från olika försäkringar. För detta tar företaget en fjärdedel av det utbetalade beloppet, 25 procent, dock maximalt 25 000 kronor.

Den som med Insurellos hjälp får ut 100 000 kronor från en försäkring får alltså betala 25 000 kronor, likaså den som får ut mer.

Finns det möjlighet att få ut ersättning så får du det, finns det ingen möjlighet så kan inte heller Insurello fixa det.

Nina Embrin, försäkringsansvarig för Elektrikerförbundet i region Syd och Väst

Men hjälp att få ut försäkringspengar är något som redan ingår i Elektrikernas medlemsavgift. Facket hjälper dig utan extra kostnad.

– Som medlem i Svenska Elektrikerförbundet så kan du bara ringa till facket och säga att du vill ha hjälp. Finns det möjlighet att få ut ersättning så får du det, finns det ingen möjlighet så kan inte heller Insurello fixa det, säger Nina Embrin och tillägger:

– Dessutom har alla våra medlemmar tillgång till Helps juristförsäkring som även de kan hjälpa till. Vi har även en egen försäkringskommitté med Folksam, så skulle du hamna i en tvist med Folksam så kan vi driva frågan där.

Nina Embrin
Nina Embrin, försäkringsansvarig för Elektrikerförbundet i region Syd och Väst.

”Inte konstigare än det facket gör”

Victor Witting är den som svarar på pressfrågor på Insurello. Angående att företaget tar 25 procent av försäkringssumman, när de fackliga organisationerna gör samma arbete utan kostnad för medlemmarna, svarar han:

– Att vi tar betalt för våra tjänster för att finansiera den hjälp vi erbjuder våra kunder tycker vi inte är konstigare än att fackliga organisationer tar en månadsavgift för att finansiera sina, det som skiljer oss åt är att vi endast tar betalt från de kunder som vi faktiskt lyckas hjälpa vilket vi tycker känns rättvist. 

– Det är även långt ifrån alla som är medlemmar i en facklig organisation och vi riktar oss mot alla personer som vill ha hjälp att få rätt ersättning.

Victor Witting tillägger att det generellt sett är många personer som missar sin rätt till ersättning eftersom de inte anmäler sina skador.