Från nyår tillverkas nya ID06-kort enbart med en läs-standard kallad PIV-C, Personal Identity Verification Consumer. PIV-C är en världsstandard med hög säkerhet som exempelvis används i mobiltelefoner, datorer och läsplattor.

Nuvarande kortstandard Mifare Classic försvinner. Bakgrunden är ett ägarbeslut från 2018 om ett säkrare system för användarens personuppgifter.

Kan bli trassligt på inhägnade arbetsplatser

Rent praktiskt kommer ditt gamla kort tills vidare fungera som vanligt i de allra flesta fall.

– De nya ID06-korten har fortfarande stöd för att användas till exempel på kontor med befintlig utrustning som man använt tidigare.

Lite trassligare kan det eventuellt bli på arbetsplatser som är inhägnade eller i övrigt har högre skyddsgrad; Där krävs att det sitter uppgraderade läsare för att klara den extra säkerhetsbiten på de nya korten.

– Vi vill poängtera att det ju inte är något som skett från dag till dag. Beslutet har varit känt sedan 2018, säger Thor Jonsson.

I princip förbjudet i Sverige

System- och teknikskifte tillhör vardagen, men mest spännande här är att de nya korten uppdaterats och har stöd för biometrisk information som högupplösta foton. En biometrinyckel är egentligen en matematisk formel.

– Korten är förberedda för det, men det innebär inte att det kommer att införas innan en noggrann genomgång av detta tillsammans med arbetsmarknadens parter har genomförts, säger Thor Jonsson.

Thor Jonsson
– Vi vill poängtera att det ju inte är något som skett från dag till dag. Beslutet har varit känt sedan 2018, säger Thor Jonsson verksamhetsområdeschef ID06, angående skiftet till de nya korten.

Biometri används flitigt på olika håll i Europa. Inte minst i Storbritannien är det vanligt på byggen. Men i Sverige är det, med några få undantag, i princip förbjudet.

– Det finns sätt det här kan missbrukas på, det är därför det finns lagstiftning kring detta.

Behöver ha facket med sig

Samtidigt finns önskemål från både bransch och myndigheter om säkrare system, inte minst inom byggsektorn. Frågan är juridiskt komplicerad och känslig, men ID06 tittar nu ihop med branschens företrädare på en lösning.

– Vi har branschen med oss, men jag skulle säga att fackförbunden är den viktigaste samtalspartnern här, säger Thor Jonsson som spår i framtiden när den första läsaren för ansiktsigenkänning kan vara på plats på bygget.

– 2023 är väl en rimlig gissning att vi har något färdigt att presentera.

Elektrikern lär återkomma i ämnet.

Vad är biometri och ID06?

Termen biometri används för tekniker som gör det möjligt att avläsa delar av kroppen elektroniskt för identifikation.

ID06 ägs sedan 2006 gemensamt av ett flertal bygg-, transport- och industriorganisationer.

I dag finns ca 70 000 aktiva ID06-kort i Sverige.