Det var via sitt eget konsultföretag som den tidigare avdelningschefen i Stockholm fakturerade Bravida, och sedan själv attesterade fakturorna. Men det var bluffakturor, tjänster som aldrig utfördes.

Sammanlagt fakturerade den tidigare chefen och hans medhjälpare Bravida 157 gånger, för 5,6 miljoner kronor.

I bevisningen mot den tidigare avdelningschefen finns bland annat uppgifter om flera olika privata resor som mannen gjort med sin familj.

Började med en misstänkt faktura

Liselotte Stray är Sverigeansvarig för kommunikation och press på Bravida. Hon berättade för tidningen om bakgrunden till åtalet när det väcktes.

– Hösten 2017 uppkom frågetecken kring en specifik faktura rörande den nu åtalade som ledde till att Bravida började kontrollera historiken bakåt och upptäckte flera felaktigheter. Detta i sin tur ledde till att både en intern och extern utredning inleddes, sade hon då till tidningen.

Fängelse i två år

Den dåvarande avdelningschefen fick lämna sin anställning i Bravida med omedelbar verkan den 29 november 2017. När Bravidas utredningar var slutförda polisanmälde de mannen i slutet av februari 2018.

Nu har alltså dom i ärendet fallit. Den tidigare avdelningschefen döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i två år och två månader.

Det aktuella konsultbolaget, där mannen var delägare, döms till en företagsbot på 1 000 000 kronor.