När Stora Enso presenterade planerna på nedstängning i våras beräknade bolaget att som mest 440 medarbetare skulle påverkas.

Därefter har bolaget meddelat att 100 av de 440 hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. De övriga 340 medarbetarna sades upp.

Bildade ett nytt bolag

I oktober meddelade företaget att de bildar ett nytt bolag som ska svara för utvecklingen på bruksområdet, och samtidigt producera värme till Borlänge och Faluns fjärrvärmenät.

Stora Enso Kvarnsveden Industriutveckling AB heter det nybildade bolaget, där ett 20-tal personer väntas bli anställda.

Bolaget ska också jobba för att attrahera industrietableringar på Kvarnsvedens bruksområde.

Kvarnsvedens pappersbruk sedd utifrån. Stora Ensos flagga vajar på halvstång utanför byggnaden.
Anledningen till nedläggningen uppger Stora Enso vara överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden.

Överkapacitet på pappersmarknaden

Kvarnsvedens bruk anlades 1898–1900 vid Dalälven för att kunna nyttja vattenkraften vid Kvarnsvedens kraftstation.

Bruket ägs av skogsindustrikoncernen Stora Enso Oy. Tillverkningen vid bruket bestod av papper till tidningar, magasin, kataloger, bilagor och detaljhandelsreklam. Omkring 80 procent av produktionen exporterades utomlands.

Anledningen till nedläggningen uppger Stora Enso vara överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden.

Fjärde generationen på platsen

Ted Ljungdahl är fjärde generationen som jobbar på Kvarnsvedens pappersbruks område, låt vara att han är elektriker anställd av Assemblin och inte av Stora Enso.

Sedan två år har han varit placerad på pappersbrukets område.

Vad händer för dig nu?

– Jag vet inte, säger han.

Sorglig stämning

Vi står på var sin sida av det stängsel som hindrar obehöriga att gå in på fabriksområdet.

Han vet vilka dagar det var både under onsdagen och torsdagen, dagarna när pappersmaskinerna 10 respektive 12 stängdes av för sista gången.

Ted Ljungdahl bakom ett nätstängsel vid Kvarnsvedens pappersbruk
Ted Ljungdahl är fjärde generationen som jobbar på Kvarnsvedens pappersbruks område, låt vara att han är elektriker anställd av Assemblin och inte av Stora Enso.

Det är någonting han har märkt av inne på fabriksområdet och i byggnaderna. Han beskriver stämningen de senaste dagarna som sorglig.

– När beskedet kom var det både irriterat och sorgligt. Det här har ju ändå varit en av grundpelarna till stan.

Slutet på en familjetradition

När Stora Ensos verksamhet i Kvarnsveden nu sakta men säkert avvecklas är det inget som gör honom själv orolig.

– Vår chef har sagt att vi har jobben kvar men att vi kan komma att hamna någon annanstans. Det beror ju lite på vad som händer här sedan, om det kommer in någon annan verksamhet, säger Ted Ljungdahl.

Hans arbetsgivare är Assemblin och de har placerat honom samt en kollega till på KP-området. Den dagen Ted Ljungdahl får en annan placering är en familjetradition till ända.

Han berättar för tidningen att såväl hans pappa som farfar jobbar respektive har jobbat på KP.

– Och min farfarsfar satt i porten.