De första snöflingorna har fallit och sakta men säkert rör vi oss närmare vintern. För oss som organisation betyder det bland annat arbetsmiljövecka, Socialdemokraternas partikongress och en stundande återupptagen LO-kongress.

Under den internationella arbetsmiljöveckan lägger vi lite extra fokus på arbetsmiljö.

Runt om i landet genomfördes ett stort antal arbetsplatsbesök och skyddsronder. Det märks att arbetsmiljöarbetet verkligen behövs.

Hantverkare flydde ut i skogen

Utöver alla de skyddsronder som genomförts har två förtroendevalda varit med och pratat om arbetsmiljö i Elektrikerpodden. Det är det tredje avsnittet där Elektrikerna deltar av fyra, och har du inte lyssnat så rekommenderar jag det verkligen.

Under veckan har rapporter inkommit om bristande elsäkerhet, dammiga arbetsplatser och inte minst misstänkt ekonomisk brottslighet på byggena vi besökt.

En förtroendevald stötte på poliser som vittnade om att hantverkare vid ett bygge hade flytt ut i skogen när de kom för ett oannonserat besök.

Från Northvolt-bygget i Skellefteå kommer oroande uppgifter om lönedumping och brott mot arbetstidsreglerna.

Som både vi och Byggnads länge vetat leder kilometerlånga underentreprenörsled till att arbetsplatsorganisationen blir oöverblickbar och arbetsgivarna tappar kontrollen.

Satsar extra på lärlingar

Trots alla rapporter om bristande arbetsmiljö lämnade ändå veckan mig med positiva känslor. Nu börjar det verkligen kännas som att saker sker på riktigt igen.

Förtroendevalda, medlemmar och ombudsmän kan äntligen träffas fysiskt. Relationsskapandet går lättare, och chansen att springa på lärlingen som ännu ej hunnit blivit medlem och att ställa frågan om att gå med större.

Under hösten kommer vi därför satsa lite extra på att värva de lärlingar som nu kliver ut vår bransch.    

Behöver politikernas hjälp

Det finns mycket som behöver göras för att få bukt med alla de utmaningar vi står inför på arbetsplatserna. Medlemsrekrytering, organisering och förhandling går hand i hand med arbetet för full sysselsättning och starkare skyddsnät.

Här behöver vi politikens hjälp. Jag känner mig hoppfull, när jag ser några av de beslut Socialdemokraternas kongress fattade i början av november.

Kongressen slog återigen fast målet om full sysselsättning, och en tydlig viljeriktning om att den ekonomiska politiken måste anpassas för att bättre understödja detta, välfärdens behov och klimatomställningen.

En fråga vi länge drivit, att kunna lånefinansiera större infrastruktursatsningar, röstades igenom: insatser för ett ökat bostadsbyggande och en ökad takt på utbyggnaden av stamnätet för att trygga landets elförsörjning.

Stoppa vinster i välfärden

Kongressen antog äntligen ett tydligt ställningstagande mot vinster i välfärden, och jag känner att Socialdemokraterna nu har en tydlig idé för hur vi ska komma till samhällsproblemen.

Jag vill rikta ett stort grattis till Magdalena Andersson och Tobias Baudin. Jag är övertygad om att ni kommer lägga själ och hjärta i att bygga ett starkare samhälle.

Vi kommer hjälpa er hålla rätt kurs, och tillsammans stärka den politiska, ekonomiska och sociala demokratin. Jag hoppas vi ses på LO-kongressen.