Tillsammans med Isabell Öberg ingår Installatörsföretagens Magnus Persson i gruppen.

– I klassiska tvisteområden som löner är det svårare att komma överens, men när det handlar om sådant som arbetsmiljöproblem för montörerna så blir det negativt för företaget också. Sedan kan vi vara oense om lösningarna, säger han och tillägger:

– Men när vi hittar en lösning vi är eniga om, då har vi hittat rätt.

Isabell Öberg nickar instämmande.

– Det är alltid att ge och ta, man får titta på vad det finns för förutsättningar för att vi ska få det som vi tycker att arbetstagarna behöver, och var vi kan hitta ett mellanläge, och det tycker jag är bra.

”Måste lära oss mer om riskerna för montörerna på taken”

Solpanelsbranschen är förhållandevis ny, och har ökat stort de senaste åren. Många montörer kommer någon gång de närmaste åren att ha ett villatak som arbetsplats.

– Ja, det är en ganska ny bransch, och det är nu vi ska sätta agendan, säger Isabell Öberg.

– Vi måste lära oss mer om de risker som finns för montörerna på taken, som likspänning och att de ska bära upp panelerna, säger Magnus Persson.

När arbetet är klart är tanken att det ska utmynna i någon form av checklista, liknande den som parterna tagit fram tillsammans gällande fordon.