Anton Levein är internationellt ansvarig i Elektrikerförbundet. Han berättar bakgrunden till samarbetet:

– Domagoj Ferdebar vid det kroatiska byggfacket hörde av sig i slutet av förra året och funderade över hur vi jobbade med kollektivavtalen, bland annat hur vi går tillväga för att begära skadestånd vid kollektivavtalsbrott, och hur vi hanterar kollektivavtalsbrott gällande icke-medlemmar.  

Kan driva principiellt viktiga frågor

Vad gav ni för svar?

– Vi berättade att vi kan kräva skadestånd vid avtalsbrott, men som jag uppfattade det så kunde de kroatiska facken bara kräva den ekonomiska kompensationen i princip, de kunde inte kräva pengar för själva regelbrottet.

– När det handlar om icke-medlemmar så driver vi normalt sett inte deras ärenden, men om det är principiellt viktigt så kan vi driva regelbrottet och kräva skadestånd till organisationen, men inte till medlemmen. Det händer inte jätteofta, men det kan hända att arbetsgivaren gjort ett övertramp som vi anser är principiellt viktigt och då kan vi plocka upp frågan för att skydda kollektivavtalet.

Anton Levein

Anton Levein, internationellt ansvarig i Elektrikerförbundet

Domagoj Ferdebar

Domagoj Ferdebar, kroatiska byggfacket

Avstämning under hösten

Anton Levein gjorde en ansökan om medel ur Solidaritetsfonden, vilket beviljades. Arbetsrättsjuristen Stellan Gärde, tidigare kommissionär för den Internationella Juristkommissionen (ICJ) i Geneve, knöts till projektet.

Tillsammans med kroatiska jurister och de kroatiska bygg- och restaurangfacken togs förslag fram på hur kroatiska kollektivavtal skulle kunna skrivas så att skadestånd ska kunna krävas även där.

Detta skedde innan sommaren, och under hösten ska en avstämning ske.

Både solidaritet och egenintresse

Varför tycker förbundet att det är värt att lägga pengar på att bistå de kroatiska facken?

– Dels handlar det om en solidaritetstanke, men även om ett egenintresse. För vi har sett att vi kan skydda svenska löner och villkor genom att de kroatiska arbetarna får det bättre och får starkare fackföreningar, så att de när de kommer hit kan ställa högre krav.

Solidaritetsfonden

Elektrikerförbundets Solidaritetsfond är en fond för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa. Medlen kommer från El-tvåan i Göteborgs tidigare fond för stöd vid konflikter.

Den medlem som har idéer för ett projekt kan skicka in en ansökan. Projektansökan prövas sedan av fondens styrelse.

Ett projekt kan till exempel handla om ett utbyte mellan olika yrkesgrupper, att stärka fackligt arbete i andra länder, eller för att underlätta fackligt samarbete vid jobb i ett annat land.