Sverige har fått tillbaka Karensdagen. Det är en dumhet bortom allt förstånd.

Jag fattar, det har kostat en slant för staten att ta notan. Men. Det måste ställas i relation till högre sjuknärvaro, en inbromsning i återhämtningen och eventuellt minskad vaccinationstakt. Sammanvägt borde kostnaden vara lätt att bära ett tag till.

Det tycker dock inte ansvarig minister Ardalan Shekarabi. Han vill att parterna ska göra upp om karensdagen, vilket är möjligt eftersom sjätte paragrafen i sjuklönelagen är dispositiv.

Problemet är att för att lyckas med det måste vi ta av vårt löneutrymme. Något som troligtvis innebär att de med lägst lön idag kommer behålla karensdagen.

Förslagen skvallrar om att politikerna inte står upp för grundläggande friheter.

Ofta är de grupperna desamma som jobbar nära människor och där sjuknärvaron är som farligast.

Exempelvis i äldreomsorgen.

Medan jag skriver den här krönikan har flera ledande politiker av skiftande färger tagit debatten för vaccinationskrav för vård – och omsorgsanställda. Inget vaccin, inget jobb.

Det är obehaglig politik. Obehaglig för att något som borde vara en sista nödlösning för vissa är den första. Obehagligt för att förslagen skvallrar om att politikerna inte står upp för grundläggande friheter.

De som nu ska tvångsvaccineras är desamma som under pandemins inledande skeenden stod helt skyddslösa. Varken arbetsgivarna, politikerna eller ansvariga myndigheter stod på deras sida.

Exempelvis var det först våren 2021 som Arbetsmiljöverket svängde och gick Kommunal till mötes angående krav på andningsskydd.

Nu ska de alltså straffas igen.

Hellre än tvång borde vi diskutera hur vi kan underlätta för vårdpersonal att ta vaccinet.

Som det är nu riskerar de som tar vaccinet att som tack förlora en hel dags inkomst ifall de skulle få biverkningar.

Ett rimligt första steg vore att ta bort karensdagen. För som det är nu riskerar de som tar vaccinet att som tack förlora en hel dags inkomst ifall de skulle få biverkningar. Det är en risk många inte har råd att ta.

En annan insats vore att öka bemanningen. Det skulle möjliggöra för de anställda i äldreomsorgen att ta vaccinet. För även om många kommuner säger att det är okej att vaccinera sig på arbetstid är det tveksamt om någon har tid.

Det är vanligt att äldreomsorgens personal varken hinner ta paus, rast eller lunch och därför blir löftet att vaccinera sig under arbetsdagen bara teoretiskt.

Listan på åtgärder kan göras längre men bara de här två insatserna skulle göra betydande skillnad.

Ja det kommer kosta pengar. Mycket mer pengar än att kräva individuellt ansvar.

Men ärligt talat Ardalan, har inte välfärdsarbetarna straffats nog av Covid?