Det var förra sommaren som olyckan inträffade. En anställd vid ett företag i Nyköping städade vid ett transportband. Bland annat paketerar företaget fodersäckar.

Paketeringen är delvis automatiserad med en robot. Roboten syr ihop fodersäckar och lyfter dem mellan olika transportband.

Då den anställde städade vid ett av banden trycktes robotens gripklor in i hans bröst och klämde fast honom vid transportbandet. Den anställde avled till följd av skadorna.

Orsakade olyckan genom oaktsamhet

Nu har åklagaren i ärendet förelagt företaget med en företagsbot på två miljoner kronor. Detta då företaget åsidosatt vad som ålegat bolaget enligt arbetsmiljölagen.

Den verkställande direktören har, enligt åklagaren, av oaktsamhet orsakat den anställdes död.

Oaktsamheten gällde ansvaret att se till att erforderlig skyddsutrustning (en gallergrind) fanns på plats, att riskbedöma arbetet, att tillse att arbetstagarna haft tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet på ett säkert sätt, samt att tillse att strömmen till roboten stängdes av i samband med uppehåll i arbetet.

Villkorlig dom, dagsböter och skadestånd

Utöver företagsboten får vd:n villkorlig dom och dagsböter på 45 000 kronor. Därutöver ska vd:n betala 60 000 kronor i ersättning till den anställdes efterlevande.

Företagsboten mot Nyköpingsföretaget fastslogs genom ett strafföreläggande, ett alternativ till rättegång och eventuell dom. Men som förutsätter att företaget accepterar boten.

Om ett företag inte accepterar strafförelägganden så blir det rättegång.

Maxbeloppet höjt till tre miljoner

I januari 2020 ändrades beloppsgränsen för hur stora belopp en åklagare kunde kräva vid arbetsmiljöbrott som inte avgörs genom en rättegång.

Tidigare var maxgränsen en halv miljon kronor. Från 1 januari 2020 blev taket i stället tre miljoner kronor.