Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension.

Så är inte fallet med tjänstepensionen. Där gäller det att du har en arbetsgivare som väljer att betala in tjänstepension för sina anställda. Har din arbetsgivare kollektivavtal behöver du inte fundera över tjänstepensionen, den ingår i kollektivavtalet.

Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension, men det finns de som väljer att göra det ändå. För att vara säker på att du har en tjänstepension att se fram emot bör du alltså:

  1. Kolla om din arbetsplats har kollektivavtal. Om arbetsplatsen har kollektivavtal kan du vara säker på att du omfattas av tjänstepension.
  2. Om inte: Fråga din arbetsgivare om hen betalar in till din tjänstepension.

Den som går under Elektrikernas Installations- och Kraftverks-avtal har dessutom en extra tjänstepension i avtalet. Från och med 2020 är den extra tjänstepensionen på 1,5 procent.

Fakta: Extrapensionen

  • Elektrikerna har sedan 2004 en extra avtalad tjänstepension på Installations- och Kraftverksavtalen. De extra pensionsavsättningarna har vuxit successivt sedan 2004 och stannade 2020 vid 1,5 procent.
  • Sedan 2004 ska det alltså vara två rader för varje arbetsgivare på pensionsbeskeden. Dels de sedvanliga avsättningarna för tjänstepensionen på 4,5 procent, dels de extra avsättningarna på (från år 2020) 1,5 procent.
  • Pensionsavsättningen på 4,5 procent gäller från det att den anställde fyller 25 år. De extra procenten gäller från första kronan från anställningsåret 2004.
  • Övriga avtal har sedan den senaste avtalsrörelsen även de den extra avtalspensionen, och ska därmed även de ha två rader för varje arbetsgivare