Med start vid årsskiftet och fram till juni 2023 går tre av nio ombudsmän i Region Väst i pension.

– Det är klart att när jag ser mig omkring kan jag se att det finns flera personer som skulle passa bra som efterträdare, säger Anders Eriksson, regionombudsman vid Region Väst.

Men det är inte säkert att de tre ombudsmannatjänsterna kommer att återbesättas. Det råder nämligen anställningsstopp i förbundet.

– Jag måste motivera för förbundsstyrelsen vilka behov jag har, så får de besluta om vi kan återbesätta tjänsterna för de ombudsmän som går i pension den närmaste tiden, säger Anders Eriksson och utvecklar:

– Antalet medlemmar i förbundet har minskat, vilket kanske inte motiverar att vi ska vara lika många anställda som tidigare.

Vill gärna se fler kvinnliga ombudsmän

Om förbundsstyrelsen ändå beviljar att tjänsterna återbesätts, vilken typ av person är det ni söker?

– De vi söker ska dela förbundets värderingar och ha en facklig bakgrund. Gärna ha god kunskap om förbundet, våra avtal, ackord och/eller arbetsmiljö. De som har visat framfötterna, är aktiva, visar intresse för förbundet och till exempel gått många utbildningar är dem man ser.

– Min roll är att forma gruppen. Jag ser mig själv som en lagledare och jag ska skapa ett så bra lag som möjligt. Jag skulle personligen gärna se fler kvinnor i ombudsmannakåren. I Väst är vi endast män, och det fungerar jättebra, men kanske vi skulle bli ännu starkare om vi även fick in kvinnor. Men det viktigaste är att de ska funka bra i gruppen.

Värderingar

Den som söker tjänsten som ombudsman i Elektrikerförbundet ska dela förbundets värderingar. Vad är då Elektrikerförbundets värderingar?

Den som bläddrar i förbundets stadgar hittar följande:

§ 1 Uppgift

Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om medlemmarnas delaktighet, om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde och rätt.

Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn.