Det var vid en tillbyggnad av ett lager i Värnamo som en montör skulle göra en felsökning på grund av problem med brandlarmet.

Montören lokaliserade felet till ett trapphus och tog sig dit för att laga det.

Men när han skulle lämna trapphuset rasade taket ned alldeles framför honom. Han hade änglavakt och klarade sig precis från att träffas.

Efter raset såg montören en byggarbetare som åkt upp i en lift under tiden som han befann sig på platsen.

När han gick in på arbetsområdet fanns dock inga synliga avspärrningar, och det fanns inget som tydde på att rivningsarbete pågick.

Tillbudet inträffade i slutet av maj. Allt enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.