Medellöner 2020 på Elektrikernas avtalsområden:

  • Installationsavtalet: 33 703 kr per månad.
  • Kraftverksavtalet: 32 784 kr per månad.
  • Larm och Säkerhetsavtalet: 31 683 kr per månad.
  • Elektroskandiaavtalet: 27 600 kr per månad.
  • Radio-, TV-, Data- och elektronikavtalet: 26 189 kr per månad.
  • Thyssenavtalet: 33 600 kr per månad.
  • Bemanningsavtalet: 23 800 kr per månad.