För några veckor sedan gästade jag Elektrikerpodden, tillsammans med Ninni Blom från Elqvinnor samt representanter från Installatörsföretagen.

Vi var där för att diskutera jämställdheten i installationsbranschen, ELqvinnorna och det partsgemensamma arbetet med Upplyst.

Vi har fortfarande lång väg framför oss för att nå en jämställd bransch. 

Drygt två procent av de som arbetar i installationsbranschen idag är kvinnor. Andelen kvinnor i installationsbranschen ökar något varje år, men när syrenen blommar och det är dags att välja gymnasieprogram är det alldeles för få unga tjejer som tar steget att välja el- och energiprogrammet.

Det är något vi vill ändra på, då vi tror att hela branschen tjänar på en bättre representation och jämställdhetskultur.

Jag hoppas att vi aldrig mer behöver se studentflak med sexistiska slagord från ett el- och energiprogram igen.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

När vi 2017 startade Upplyst tillsammans med Installatörsföretagen var det viktigt att samarbetet inte skulle bli en pappersprodukt i någon byrålåda.

Vi har därför sedan starten arbetat löpande med att hitta nya frågor för branschen att jobba med.  

Mycket av arbetet har varit riktat mot skola, elever och lärare. Vårt yrkesprogram har tyvärr inte alltid visat sina framfötter när det kommer till jämställdhet, och att få fler skolor att diskutera värderingar har varit viktigt för att forma de individer som sedan ska komma in i branschen.

Arbetet är inte klart, men påbörjat, och jag hoppas att vi aldrig mer behöver se studentflak med sexistiska slagord från ett el- och energiprogram igen. 

Vi vet att det även i branschen finns en stor utvecklingspotential. Ingen elektriker ska behöva ta en strid för att få ett eget omklädningsrum eller arbetskläder anpassade för hen.

Ingen ska bli hänvisad till en städskrubb eller materialförråd för att byta om, eller behöva utstå diskriminering på arbetsplatsen. Detta borde vara en självklarhet redan idag, men så är tyvärr inte alltid fallet.

Det går för sakta, och det tar tid, men det går framåt. Vi behöver allas hjälp för att snabba på förändringen.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Vi för därför bland annat diskussioner med uthyrare av bodar och stora aktörer i branschen för att förebygga problemet. Vi tror att det kan vara en väg framåt. 

Våra branscher är inte fredade när det kommer till löneskillnader mellan kvinnor och män.

När vi inför avtalsrörelsen gjorde en kartläggning av kvinnliga elektrikers löner i förhållande till männens så kunde vi se att det ofta skiljde flera tusenlappar. Även om vi jämförde elektriker med lika lång branscherfarenhet, på samma företag eller på samma ort. Skillnaden fanns där.

Det är därför positivt att vi tillsammans med IN gör en gemensam kartläggning av lönerna i branschen, för att sedan titta på åtgärder. 

Jag tror att vi behöver vara många, och arbeta från många håll, för att få bukt med ojämställdheten som finns i våra branscher.

Med engagemanget i Elqvinnor, partssamverkan i Upplyst och medlemmars engagemang runt om i landet rör sig installationsbranschen åt det bättre lite i taget.

Det går för sakta, och det tar tid, men det går framåt. Vi behöver allas hjälp för att snabba på förändringen.