Sverige gör av med mer energi än de flesta länder, mätt per invånare. Samtidigt är de svenska koldioxidutsläppen jämförelsevis låga ur ett internationellt perspektiv.

För att ytterligare minska de svenska utsläppen står en enkel väg öppen – att göra fler svenska bostäder klimatsmarta genom digitala termostater.

Svenska hem har stor potential till energibesparing. För ett småhus på 100 kvadratmeter är den årliga elförbrukningen cirka 12 000 kWh el.

Två tredjedelar av detta kan hänföras till uppvärmning och varmvatten, resten till hushållsel. Här kan en digital termostat hjälpa till, genom att känna av om någon är hemma eller ej.

Samma utrustning kan avgöra om ett fönster står öppet och reglera energiåtgången efter detta. 

För smarta lösningar inomhus och som håller nere själva elkonsumtionen ges inga ekonomiska stöd. Detta är mycket olyckligt.

Philipp von Holten, kommunikationsansvarig Tado

Smarta termostater ingår i det vi kallar IoT, Internet of things, vilket handlar om uppkopplad teknik som automatiserar bland annat våra hem och bidrar till såväl komfort och säkerhet som hushållsekonomin.

Allt fler svenskar investerar i smarta hem på ett eller annat sätt för att vinna dessa fördelar. Men det vore fel att endast överlåta åt marknaden att reglera det som har så stor betydelse för klimatet.

Det senaste året har flera europeiska regeringar uppmärksammat betydelsen av energieffektiva privatbostäder. En av dessa är den brittiska, som för att snabba upp införandet av smarta termostater införde incitament för detta redan 2018.

Nederländerna är en annan pionjärnation och som ger bostadsägare en subvention på 120 euro för inköp av smarta termostater, på villkor att vissa energibesparande åtgärder utförts.

I Tyskland medges skatteavdrag för inköp av smarta termostater. Listan kan numera göras lång över länder där regeringarna aktivt stöder denna enkla åtgärd som direkt påverkar sina länders koldioxidutsläpp.

Senast i juli förra året införde Frankrike en subvention på 150 euro för de husägare som kan visa att de installerat en smart termostat på ett fackmässigt vis.

Enligt våra beräkningar kan ett hushålls eluppvärmning minska med ända upp mot 31 procent med hjälp av en smart termostat.

Philipp von Holten, kommunikationsansvarig Tado

I Sverige finns dock inga motsvarande initiativ. I och för sig införs en skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik nu i år. Men den gäller endast de som investerat i solceller, grön elproduktion eller laddinfrastruktur för elfordon utanför huset.

För smarta lösningar inomhus och som håller nere själva elkonsumtionen ges inga ekonomiska stöd. Detta är mycket olyckligt.

För den smarta termostaten går att använda för olika bostäder och energitekniker.

Som smart klimatassistent kan den hålla koll på såväl värmepumpar som luftkonditionering. Den kan justera elanvändningen med hjälp av data från lokala väderprognoser och mycket mer.

Enligt våra beräkningar kan ett hushålls eluppvärmning minska med ända upp mot 31 procent med hjälp av en smart termostat.  

Av dessa skäl uppmanar vi nu svenska lagstiftare att följa de europeiska länder som redan valt att stötta privatbostädernas investeringar i klimatsmart teknik.

Det ger dessutom de boende mer pengar kvar i plånboken.