Elektrikerna har under två års tid undersökt om arbetsgivarna betalar in till medlemmarnas tjänstepensioner som de ska.

Det har visat att många arbetsgivare missar, medvetet eller omedvetet, att betala in den extra tjänstepension som de anställda på Installationsavtalet och Kraftverksavtalet har rätt till. 

Totalt efter två års granskning har projektet hittat löner på över 840 miljoner kronor som inte registrerats rätt.

Det innebär att Elektrikerförbundet sett till att pensionsinbetalningar på 7,7 miljoner kronor har betalats in till de anställdas pensionskonton.

Därutöver har projektet funnit att det saknats rapportering för ”särskilt tillägg el” för 207 miljoner kronor, vilket innebär ytterligare pensionsinbetalningar på 1,7 miljoner kronor.

Projektet har nu avslutats, men förbundet kommer att fortsätta att följa upp resterande företag som ännu inte granskats.

Fakta: Extrapensionen

Elektrikerna har sedan 2004 en extra avtalad tjänstepension på Installations- och Kraftverksavtalen. De extra pensionsavsättningarna har vuxit successivt sedan 2004 och var 2020 1,5 procent.

Sedan 2004 ska det alltså vara två rader för varje arbetsgivare på pensionsbeskeden. Dels de sedvanliga avsättningarna för tjänstepensionen på 4,5 procent, dels de extra avsättningarna på (från år 2020) 1,5 procent. 

Pensionsavsättningen på 4,5 procent gäller från det att den anställde fyller 25 år. De extra procenten gäller från första kronan från anställningsåret 2004.