Bakgrunden är enligt Michael Bentin att medlemmar har hört av sig till förbundet och sökt hjälp.

– Det har framkommit att vi har medlemmar som har barn som behöver extra stöd och hjälp och de har behövt driva detta själva mot skolan, vilket ofta tagit mycket tid och ork. Vi kontaktade Help och har förhandlat in detta i den befintliga premien vi redan betalar. Något som känns riktigt bra, säger han.

Nadja Forsman är chefsjurist på Help. Hon förklarar att de nya villkoren kan röra barn som har olika inlärningssvårigheter, som dyslexi, dyskalkyli eller någon neuropsykiatrisk diagnos.

Skolan har skyldighet att anpassa undervisningen till varje barns förutsättningar och tillse att de får det stöd de behöver för att klara skolan på ett bra sätt. Men det är inte alla skolor som uppfyller de kraven.

Nadja Forsma, chefsjurist på Help

– Skolan har skyldighet att anpassa undervisningen till varje barns förutsättningar och tillse att de får det stöd de behöver för att klara skolan på ett bra sätt. Men det är inte alla skolor som uppfyller de kraven, och då har det varit föräldrar som har kämpat mot skolan för att barnen ska få sin lagstadgade rätt till stöd, men känt att man når ingen vart och därmed känt sig ganska maktlösa.

– Så när Elektrikerförbundet vände sig till oss så tittade vi igenom det, och bestämde sedan att vi skulle ta in de här skolfrågorna också, inom ramen för premien.

Michael Benthin

Michael Benthin, ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor.

Nadja Forsman

Nadja Forsman, chefsjurist Help.

Om man upplever problem med att få den hjälp barnet behöver i skolan, hur gör man?

– Man kontaktar oss, så ger vi dels rådgivning hur man kan gå tillväga, och dels kan vi hjälpa till att driva igenom och överklaga beslut så att man får den extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsplan som barnet har rätt till.

– Vi hoppas att detta sprids bland Elektrikerförbundets medlemmar så att de är medvetna om att de kan få hjälp med även detta inom ramen för medlemsavgiften.

De nya villkoren gäller barn i grundskola. Villkoren började gälla 1 januari 2021.