Kom igen Vänsterpartiet, det är hög tid att bevisa att er politik inte bara bygger på tomma ord. Visa oss att ni är beredda att försvara arbetarna i Sverige när det väl gäller.

Fäll regeringen, om den väljer att gå vidare med förslagen som inskränker anställningsskyddet enligt LAS.

Fäll regeringen, om den beslutar om inskränkningar grundat på den uppgörelse om anställningsskyddet som tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK har träffat med Svenskt Näringsliv.

Fäll regeringen, om den beslutar skicka lagförslag för granskning till Lagrådet.

Stå inte godtroget och vänta till dess att regeringen lägger fram ett sådant förslag i riksdagen, ett för Sverige historiskt angrepp på arbetande människors trygghet.

Agendan är uppenbar: Arbetsgivarnas makt över de anställda ska stärkas. Tryggheten för vanligt folk på jobbet ska försvagas kraftigt.

Då är det redan för sent, både vi och ni vet att det finns en tydlig majoritet i riksdagen för en arbetarfientlig politik.

För vad innebär PTK-uppgörelsen? Jo att företagen med lätthet ska kunna säga upp arbetare från deras anställningar.

Begreppet ”saklig grund” ersätts med begreppet ”sakliga skäl”. Det kan ju vid första anblick framstå som hugget eller stucket, men faktum är att de förslag som hittills lyfts fram från JÖK-partierna innebär att ett enskilt avsteg från anställningsavtalet ska räcka för uppsägning.

Även om en arbetare har lång och oklanderlig tjänstgöring bakom sig.

Årtionden av rättspraxis som bildats kring begreppet saklig grund slängs överbord.

Agendan är uppenbar: Arbetsgivarnas makt över de anställda ska stärkas. Tryggheten för vanligt folk på jobbet ska försvagas kraftigt.

Som socialister vet vi vad detta handlar om. Kapitalet ska kunna underlägga sig en ännu större del av det värde som arbetarna skapar.

Kakan ska bli större, vår bit mindre, och till råga på allt ska vi kunna förlora även den lilla biten, när som helst.

Det är en stor skam att IF Metall och Kommunal ställt sig bakom PTK:s svek.

Det är en stor skam att IF Metall och Kommunal ställt sig bakom PTK:s svek, det är vad som i arbetarrörelsens ungdom hade kallats för klassförräderi.

Men Vänsterpartiet, svik oss inte nu på samma sätt som Kommunal och IF Metall har gjort.

Vi har blivit besvikna på er många gånger nu. För er oförmåga att ta strid mot hedersförtryck, för att ni genom ett knapptryck gjorde det nyliberala januariavtalet till ett regeringsprogram. För er uppslutning bakom åtstramningspolitiken i det finanspolitiska ramverket.

För att er migrationspolitik saknar både klassperspektiv och folklig förankring. För att ni låtit identitetspolitiken genomsyra inte bara politiken utan hela partiet.

Vi menar att det behövs ett ny socialistisk arbetarrörelse, och ett nytt arbetarparti som en del av den.

Men vi vill ändå ta tillfället i akt att tala med er som kamrater, socialister emellan. För det finns väl några sådana kvar i Vänsterpartiet?

När det gäller LAS så har ni i Vänsterpartiet såklart rätt. Anställningsskyddet behöver stärkas, inte luckras upp. Vi måste skydda arbetstiden i LAS och sätta stopp för hyvlingarna, arbetsgivarnas godtyckliga sänkningar av arbetstider och löner.

De liberala krafterna med Annie Lööf i spetsen tar nu sin chans fram till nästa val att urholka LAS.

Att tillsvidareanställning på heltid ska vara en urstark norm på svensk arbetsmarknad, måste vara målet för en socialistisk arbetsmarknadspolitik.

Vad ni gör nu har betydelse för hur ny arbetarrörelse ska kunna vända utvecklingen åt rätt håll igen.

Ni sitter just nu med de avgörande mandaten i riksdagen.

De mandat som kan förhindra att anställningsskyddet för mer än en och en halv miljon människor försvagas ytterligare.

De liberala krafterna med Annie Lööf i spetsen tar nu sin chans fram till nästa val att urholka LAS.

Det är väldigt tveksamt om en ny regering efter valet, om drygt ett och ett halvt år, kommer äga viljan att lägga politisk kraft och kapital på inskränkningar i anställningsskyddet.

Därför är det så viktigt att ni sätter stopp nu, att ni fäller regeringen som ni lovat.

Att ni inte låter dörren öppnas på vid gavel för godtyckliga uppsägningar.

Släng istället igen den dörren i ansiktet på Annie Lööf.