Bakgrunden till Elektrikerns enkät är den artikel vi publicerade i nummer 9 2020, som påvisade en stor brist på hälsoundersökningar och tillgång till företagshälsovård bland Elektrikerförbundets medlemmar.

Ett bildmontage med läkarutrustning , sladdar och elvarning, med ett foto på Sven Höckert monterat över

Stor brist på före­tags­hälso­vård för elektriker

Reportage

I Installationsavtalet mellan Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen står att varje företag skall tillhandahålla företagshälsovård av god kvalitet, samt att hälsoundersökning skall erbjudas minst var tredje år.

Tidningens enkät har hittills drygt 90 svar, och är såklart ingen fullödig rapport, men en fingervisning om hur det ser ut i branschen. 

I enkäten svarar lite fler än hälften, 56 procent, att de har tillgång till företagshälsovård, 21 procent svarar nej på frågan och resten vet inte. 

Det är en ögonöppnare för oss i organisationen att det ser ut så här.

Niklas Enström, arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet

– Vi har varit för dåliga på att informera om att det ska finnas enligt avtalet, både vi och motparten, säger Niklas Enström. 

När det handlar om hälsoundersökningar svarar drygt hälften, 55 procent, att de erbjudits en på jobbet de senaste tre åren. 

Installatörsföretagens arbetsmiljöexpert, Magnus Persson, lyfter att organisationen får signaler, specifikt från mindre företag på glesbygden, att många av de hälsoundersökningar som erbjuds på marknaden inte är anpassade för bygg- och installationsbranschen.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

– Därför medverkar vi i ett partsgemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att utveckla företagshälsovården för vår bransch, svarar han och fortsätter: 

Enligt enkäten har 21% inte tillgång till företagshälsovård

– Oavsett vart man befinner sig i landet eller om man är ett litet eller stort företag vill vi att man ska få rätt förutsättningar. Utifrån detta projekt hoppas vi kunna få mer anpassad och bättre företagshälsovård för alla, som i sin tur leder till lönsammare företag och friskare medarbetare.

Det här är något Niklas Enström på Elektrikerna instämmer i. 

– Vi måste hitta ett system som funkar för alla olika företag och för våra montörer. En verksamhetsanpassad företagshälsovård, säger han och fortsätter:

– Vi ska ta ett helhetsgrepp kring det här, för att se vad vi kan göra, det är ju även upp till oss att informera om vad medlemmarna har rätt till. Det är en ögonöppnare för oss i organisationen att det ser ut så här. 

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ur Installationsavtalet

Arbetsmiljöavtal för Elteknikbranschen mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet.

  • § 3 Företagshälsovård 

Varje företag skall tillhandahålla företagshälsovård av god kvalitet och som bedrivs enligt beprövade och vetenskapliga metoder. 

  • 3a Hälsoundersökning 

Hälsoundersökning skall erbjudas minst var tredje år, och vid behov innefatta individuell åtgärdsplan.

Med hälsoundersökning avses t.ex. medicinsk undersökning eller upprättande av hälsoprofil med konditionstest.

Även nyanställda skall erbjudas hälsoundersökning enligt företagets normala planering. Resultatet av hälsoundersökningar på gruppnivå och eventuella åtgärdsförslag skall rapporteras till arbetsgivaren.